Rozporządzenie z mocą ustawy przykład - strona 27

Budowa i cechy aktu normatywnego

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Anna Dąbrowska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 749
Wyświetleń: 4249

się tworzenie aktów normatywnych oraz jakie formy one przyjmują (np. ustawa, rozporządzenie czy dekret). Oprócz...

SKŁADNIKI TREŚCI CZYNNOŚCI PRAWNEJ

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Hubert Kaczmarczyk
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 42
Wyświetleń: 819

warunkowym, to: - rozporządzenie to traci moc z chwilą ziszczenia się warunku o tyle, o ile udaremnia...

Minister Sprawiedliwości i jego rola

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Marcin Wielec
 • Prawna ochrona pracy
Pobrań: 21
Wyświetleń: 966

jest członkiem Krajowej Rady Sądownictwa a z mocy ustawy Prokuratorem Generalnym. Minister Sprawiedliwości od 31...

Pojęcia związane z prawem.

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Ryszard Grodzicki
 • Podstawy wiedzy o prawie
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1624

nie można zmieniać ustawy. Niezbędnym warunkiem uzyskania przez rozporządzenie mocy prawnej jest jego ogłoszenie...

Fundacje i stowarzyszenia - wykłady

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. zw. dr hab Władysław Kucharski
 • Fundacje i stowarzyszenia
Pobrań: 231
Wyświetleń: 4256

ją prezydent RP wydając w 1932r. rozporządzenie z mocy Ustawy - Prawo o Stowarzyszeniach. Cechy Stowarzyszenia...

Osoby prawne - omówienie zagadnienia

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Mariusz Wieczorek
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 91
Wyświetleń: 749

w wyniku wydania określonego aktu normatywnego (ustawy czy rozporządzenia). Utworzenie tego typu osób...