Minister Sprawiedliwości i jego rola

Nasza ocena:

5
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1029
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Minister Sprawiedliwości i jego rola - strona 1

Fragment notatki:

Minister Sprawiedliwości i jego rola w systemie władzy sądowniczej. MS jest to centralny organ administracji rządowej, odpowiedzialny za dział administracji rządowej - sprawiedliwość. Aparatem pomocniczym Ministra Sprawiedliwości jest Ministerstwo Sprawiedliwości. Minister Sprawiedliwości z mocy konstytucji jest członkiem Krajowej Rady Sądownictwa a z mocy ustawy Prokuratorem Generalnym . Minister Sprawiedliwości od 31 III 1990 jest jednocześnie Prokuratorem Generalnym, a od 29 XII 1989 jednym z członków Krajowej Rady Sądownictwa.
Rozporządzenie określa szczegółowy zakres działania Ministra Sprawiedliwości,
Minister kieruje działem administracji rządowej - sprawiedliwość.
Minister jest dysponentem 15 i 37 części budżetu państwa.
Obsługę ministra zapewnia Ministerstwo Sprawiedliwości.
Dział sprawiedliwość obejmuje sprawy:
sądownictwa,
prokuratury, notariatu, adwokatury i radców prawnych, w zakresie wynikającym z przepisów odrębnych,
wykonywania kar oraz środków wychowawczych i środka poprawczego orzeczonego przez sądy oraz sprawy pomocy postpenitencjarnej.
Minister właściwy do spraw sprawiedliwości zapewnia przygotowywanie projektów kodyfikacji prawa cywilnego, w tym rodzinnego, oraz prawa karnego.
Minister właściwy do spraw sprawiedliwości jest właściwy w sprawach sądownictwa w zakresie spraw nie zastrzeżonych odrębnymi przepisami do kompetencji innych organów państwowych i z uwzględnieniem zasady niezawisłości sędziowskiej.
Ministrowi właściwemu do spraw sprawiedliwości podlega Służba Więzienna .
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz