Rozporządzenie z mocą ustawy przykład - strona 28

Prawo handlowe w systemie prawa

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Klaudiusz Przybyłek
 • Prawo handlowe
Pobrań: 35
Wyświetleń: 742

. przywrócono przepisy dotyczące spółki komandytowej. Moc wiąŜącą utrzymały równieŜ: rozporządzenie Ministra...

Ochrona przyrody - wykład 7

 • Politechnika Gdańska
 • dr Michael Herbich
 • Ochrona przyrody
Pobrań: 56
Wyświetleń: 994

rozporządzenia Rady Ministrów. Posiada administrację, bibliotekę, muzeum, pokoje dla naukowców prowadzących...

Administracja rzadowa

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1232

prawa: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe, rozporządzenia, akty prawa miejscowego...

Stan nadzwyczajny w Konstytucji z 1997r

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Witkowski
 • Konstytucyjny system organów państwa
Pobrań: 77
Wyświetleń: 784

rozporządzenie z mocą ustawy. „1.Jeżeli w czasie stanu wojennego Sejm nie może zebrać się na posiedzenie...

Wykłady prof.D.Schenka - omówienie

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Ryszard Mochocki
 • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
Pobrań: 7
Wyświetleń: 574

. Rozporządzenie o specjalnym wojskowym prawie karnym miało moc na terenie operacyjnym Wehrmachtu, a nie na terenie...