Rozporządzenie z mocą ustawy jako źródło prawa - strona 56

Obowiązywanie prawa - Desuetudo

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • dr Marek Jarentowski
  • Prawoznawstwo
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1554

na jej podstawie traci moc. Kolejną formą eliminacji norm czy przepisów systemu prawa jest orzeczenie...

Prawo-wykłady

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Podstawy Prawa
Pobrań: 252
Wyświetleń: 2835

.” Źródła prawa: Konstytucja Umowy międzynarodowe – Ustawy Rozporządzenia z mocą ustawy modyfikowane...

Prawoznawstwo - materiały

  • Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
  • dr Sławomir Tkacz
  • Prawoznawstwo
Pobrań: 189
Wyświetleń: 4837

lub swobody przy podejmowaniu lub wyrażaniu decyzji jest z mocy prawa nieważne, co oznacza, iż czynność prawna...