Rozporządzenie z mocą ustawy jako źródło prawa - strona 57

Pierwokup i jego źródła

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Hubert Kaczmarczyk
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 0
Wyświetleń: 777

innych niż sprzedaż rozporządzeń rzeczą(!) Źródłem pr.pierw. może być: przepis ustawy (najczęściej) czynność prawna...

Skrypt obszerny ze wstepu - Prawo

 • Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1274

hierarchicznej systemu prawa i należących do różnych gałęzi prawa - ustawa, rozporządzenie, zarządzenie. Podział...

Minister Sprawiedliwości i jego rola

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Marcin Wielec
 • Prawna ochrona pracy
Pobrań: 21
Wyświetleń: 966

postpenitencjarnej. Minister właściwy do spraw sprawiedliwości zapewnia przygotowywanie projektów kodyfikacji prawa...

Wykład - prawo pierwokupu (II sem)

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Robert Karaszewski
 • Prawo cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 595

podmiotem (może się także odnosić do sprzedaży praw). Źródłem prawa pierwokupu może być: - umowa - przepis...

Źródła prawa cywilnego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Dragun-Gertner
 • Prawo cywilne
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1064

): a) Konstytucja b) ustawy c) ratyfikowane umowy międzynarodowe d) rozporządzenia e) akty prawa miejscowego 2) akty...

Skrypt z prawa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 616
Wyświetleń: 1330

. Do prawa wtórnego zalicza się:    - rozporządzenia - mają zasięg ogólny i są bezpośrednio stosowane...