Rozporządzenie z mocą ustawy jako źródło prawa - strona 110

Przepis prawny-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 35
Wyświetleń: 665

aktów prawnych (mocą konstytucji, ustaw, rozporządzeń). 3 cechy przepisu prawnego: każdy przepis prawa...

Prawo zwyczajowe-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Marek Wasiński
 • Prawo międzynarodowe
Pobrań: 56
Wyświetleń: 546

w Luksemburgu. ETS stwierdził, że należy badać zgodność prawa pochodnego Wspólnoty (np. owego rozporządzenia...

Prawo administracyjne - Egzamin 1

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Helena Kisilowska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 203
Wyświetleń: 686

zasadniczej, ustawy zwykłe, ratyfikowane umowy mdz, rozporządzenia oraz akty prawa miejscowego. Prawo...

Niemcy w XIX i XX wieku

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • mgr Z. Filipiak
 • Historia prawa powszechnego
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1260

wykonawczej i inicjatywę ustawodawczą. Czasem mógł wydawać rozporządzenia z mocą ustawy...

SM w zakresie podziału władzy - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Marek Jeżewski
 • Organizacje międzynarodowe
Pobrań: 7
Wyświetleń: 434

KNZ zawiera jedną z podstawowych zasada prawa międzynarodowego. Zasada nieingerencji w sprawy wewn...

Francja

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Jarosław Szymanek
 • Współczesne systemy ustrojowe
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1575

REPUBLIKA FRANCUSKA Źródła prawa konstytucyjnego: - konstytucja z 4 października 1958...