SM w zakresie podziału władzy - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 434
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
SM w zakresie podziału władzy - wykład - strona 1 SM w zakresie podziału władzy - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Organizacje Międzynarodowe
Wykład nr 3
2.11.2010
Dzisiaj omówienie zagadnienia istotne jeśli myślimy o SM w zakresie podziale władzy. Dzisiaj kompetencje OM.
Pytanie:Jak działają OM?
W przypadku państw kompetencje mają charakter domniemany. Mają pełnie praw i obowiązków mdz. Na wykładzie z PMP na pewno pojawi się sprawa statku Lotus. Sformułowana tam, że ograniczenie suwerenności nie można domniemywać. W przypadku OM rzecz ma się odwrotnie. OM mają podmiotowość o charakterze wtórnym, czyli taka jaka zostanie im przekazana przez państwa. Immunitety przysługują osoby w związku z pełnieniem jakieś funkcji. KOMPETENCJE OM:
Źródła kompetencji:
Traktaty międzynarodowego
Deklaracje polityczne → Praktyka OM oprócz klasycznej metody przekazania kompetencji jakie są traktaty pojawiają się także inne metody np. deklaracja polityczne OBWE → gdybyśmy przejrzeli cały reżim tej organizacji, nie leży u podstaw tego żadna norma wiążąca, wszystko tam dzieje się na podstawie decyzji stricte polityczne. Wszelkie kompetencje OBWE ( w dziedzinie demokratyzacji i praw człowieka) wynikają z dokumentów o charakterze politycznym. Na terytorium PL należy się Biuro demokratyzacji Praw Człowieka OBWE → nie jest podstawą działania żaden instrument prawny. Ustawą przyznano przywileje i immunitety. Pokazuje problem prawnego umocowania kompetencji tego rodzaju organizacji. Rezolucja ZO ONZ → powołana dożycia Komisja przygotowawcza Traktatu o całkowitym zakazie prób Jądrowym. Organizacja o charakterze pomocniczym, która ma zarządzać egzekucja zobowiązań wynikających z tego traktatu → powstanie rezolucja ZO ONZ.
czy kompetenz kompetenz (kompetencje kompetencji)
Kompetencja kompetencji możliwość samodzielnego określania swoich kompetencji. Niektóre OM w praktyce samodzielnie przyznają sobie kompetencje niezależnie od treści prawnej. RB ONZ ma do tego kompetencje powołania Międzynarodowego Trybunału Karnego ds byłej Jugosławii. W KNZ RB ma kompetencję ściśle określone w sposób punktowy. W odniesieniu do konkretnego zjawiska. Powołanie trybunału nie mieściło się w kompetencji MTK. Taadic w 1995 pierwsza a sprawa przed tym MTK; podniesienie zarzutu podstawy prawnej powołania Trybunału. Główny argument przekroczenie kompetencji przez RB ONZ. Trybunał odrzucił to i uznał swoją jurysdykcję. Mniejsze wątpliwości dotyczą Sądy specjalnego powołane ds zabójstwa premiera Libanu ( konkretne zdarzenie). W przypadku Kambodży doprowadziła do podpisania traktatu. ZASADY KOMPETENCJI POWIERZONYCH:
STSM w 1922 w odniesieniu do MOP. Jako, że źródłem kompetencji jest traktat zagadnienie jego zakresu jest kwestią interpretacji
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz