Rozporządzenie z mocą ustawy jako źródło prawa - strona 109

Encyklopedia prawa w pyt i odp

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Ambroży Mituś
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 805
Wyświetleń: 20965

reguł zachowania którym państwo nadaje moc prawa. Są również źródła obowiązywania prawa, są  to czynniki...

Organizacja administracji w polsce

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. UMK dr hab. Agnieszka Skóra
Pobrań: 42
Wyświetleń: 840

- spersonifikowanie urzędu i stanowiska ministra poprzez uchylenie z mocy prawa rozporządzenia atrybucyjnego z chwilą...

Synteza prawa

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Karol Kuźmicz
 • Filozofia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 784

, zwyczaje, moralność stanowienie prawa ma swe źródło nie w osobowym duchu jednostki lecz w duchu...

Geneza konstytucji pisanej

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Konstanty Wojtaszczyk
 • Systemy polityczne
Pobrań: 399
Wyświetleń: 2660

się w różny sposób, określając nim np. prawa fundamentalne państwa reguły życia zakonnego ustawy sejmowe...

Gospodarka komunalna - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Robert Zajdler
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 91
Wyświetleń: 658

gospodarczej, choc stosuje się do nich przepisy prawa antymonopolowego (zgodnie z ustawą z dnia 16 lutego 2007...

Traktat z lizbony

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr inż. Jarosław Kaczyński
 • Instytucje Unii Europejski
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1120

, MSZ UE, prezydencja zbiorowa: 3 państwa, rotacja co 1,5 roku,  katalog źródeł prawa wtórnego UE...

Akt administracyjny - definicja

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Siudym
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1323

sytuacji wynikają z ustawy dla adresata obowiązki i prawa, sam jednak tych obowiąz- ków i praw nie tworzy...