Rozporządzenie z mocą ustawy cechy - strona 7

Źródła prawa i gałęzie prywatne

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Ludwik Ścibor
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1316

międzynarodowe za zgodą ustawy - rozporządzenie z mocą ustawy Prezydenta zatwierdzone przez sejm (stan wojenny...

Źródła prawa i obowiązywanie prawa

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Mariusz Wieczorek
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 140
Wyświetleń: 777

się, że ustawodawca uchylając dotychczas obowiązującą ustawę zachowuje w mocy rozporządzenia i utrzymuje je w mocy...

Akt prawny - podział

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Prawo
Pobrań: 42
Wyświetleń: 735

, rozporządzenia z mocą ustawy wydawane przez prezydenta RP - w czasach II RP, w PRL-u dekret miał moc ustawy...

ŹRÓDŁA PRAWA UNII EUROPEJSKIEJ

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Agnieszka Zaremba
 • Instytucje Unii Europejski
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1050

; Europejski Bank Centralny. Cechy prawne rozporządzenia: zawiera ono normy generalne i abstrakcyjne...

Wykład III z podstaw prawa

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Sylwia Morawska
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 504
Wyświetleń: 1197

obowiązujący - rozporządzenie z mocą ustawy, wydawane przez Prezydenta RP, wyłącznie w ściśle określonych...

Legislacja administracyjna - wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • ks. dr hab. Czesław Kustra
 • Legislacja administracyjna
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1960

mają służyć konkretyzacji. A więc ustawa ma służyć konkretyzacji Konstytucji, rozporządzenie ma służyć...

Ogłaszanie aktów prawnych

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Ryszard Grodzicki
 • Podstawy wiedzy o prawie
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1372

", ogłasza się: Konstytucję, ustawy, rozporządzenia z mocą ustawy wydane przez Prezydenta Rzeczypospolitej...

Źródła prawa

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Ewa Załęski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 98
Wyświetleń: 903

są: * konstytucja, * ratyfikowane umowy międzynarodowe, * liczne ustawy, * rozporządzenia z mocą ustawy, * liczne...

Hierarchia aktów prawnych

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • ks. dr hab. Czesław Kustra
 • Legislacja administracyjna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1232

mają służyć konkretyzacji. I tak - ustawa konkretyzuje Konstytucję, rozporządzenie - ustawę. Kolejną istotną...