Legislacja administracyjna - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1960
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Legislacja administracyjna - wykład - strona 1 Legislacja administracyjna - wykład - strona 2 Legislacja administracyjna - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Na zeszłym wykładzie omawialiśmy system źródeł prawa ukształtowany Konstytucją. Zakończyliśmy na stowarzyszeniu i potem wejściu Polski do UE, również prawo wspólnotowe stało się elementem prawa krajowego. Ja państwu omówiłam te wszystkie akty prawa europejskiego, które stają się elementem polskiego porządku prawnego. Wskazałam państwu na to, że od momentu stowarzyszenia i w zasadzie na Polskę został nałożony obowiązek harmonizacji polskiego prawa, czyli dostosowania prawa do prawa wspólnoty europejskiej. Ten obowiązek harmonizacji nałożył tez obowiązki legislacyjne na administrację publiczną w szczególności na Radę Ministrów. Oczywistą jest rzeczą, że ten proces harmonizacji może przebiegać albo w drodze stanowienia albo w drodze dostosowującej interpretacji. W Polsce przynajmniej w tym I okresie proces harmonizacji odbywał się głównie w drodze stanowienia prawa co zresztą charakteryzowało wszystkie państwa które wstąpiły do Unii po 1994 roku. Te stare państwa Unii oczywiście były zdecydowanie w lepszej sytuacji, bo przecież ten porządek wspólnie współtworzyły jakoś, a więc nie zostały lawinowo zasypane tak jak te kraje które wstąpiły po 94' r do Unii ogromną ilością ustawodawstwa unijnego. Stąd po 94r' w Sejmie uchwalono wiele ustaw dostosowujących, także Dzienniki Ustaw zaczęły przybierać monstrualne rozmiary. Zatem zdarzało się, że DZ.U liczył ponad 200-300 stron. Także problem jest problemem natury oczywistej. To jest problem, który dla administracji publicznej stanowił ogromne wyzwanie. Nałożył na nią dodatkowe zadania powołano zresztą specjalne jednostki organizacyjne, które były odpowiedzialne za przygotowanie harmonizacji polskiego prawa po 94' . Te problemy jednak będą przedmiotem odrębnego wykładu. My musimy zacząć od że tak powiem „elementarza” a tym elementarzem jest najpierw przedstawienie normatywnej koncepcji źródeł prawa, tak żebyście państwo mogli odróżnić te uprawnienia które poddają nas stanowieniu prawa od tych uprawnień które związane są z przygotowaniem i opracowaniem tych aktów normatywnych, bo oprócz tych aktów które stanowią podmioty administracyjne i które muszą przygotować to administracja publiczna uczestniczy w przygotowaniu aktów normatywnych do których nie ma upoważnienia do stanowienia. A więc ustawy dostosowujące- to wszystko w większości jest przygotowywane przecież przez rząd. We współczesnych bowiem państwach gdzie macie system parlamentarno- gabinetowy to gabinet w większości formułuje inicjatywy prawodawcze tzw. inicjatywy ………. Większość ustaw to są ustawy które są z inicjatywy rządu. A więc to rząd jest odpowiedzialny za przygotowanie i opracowanie tych ustaw. Te problemy związane z przygotowaniem i opracowaniem tych aktów normatywnych przez organy administracji publ. co wiąże się z nie zwykle ważnym zagadnieniem dot. sposobu formułowania tych aktów i zasadami technik prawodawczych będzie przedmiotem, ale późniejszych wykładów.

(…)

…. 146 ust. 4 pkt 2 Konstytucji , Prezes Rady Ministrów art. 148 pkt. 3 Konstytucji, ministrowie kierujący wyodrębnionymi działami administracji rządowej art. 149 ust. 2 Konstytucji, przewodniczący określonych w ustawie o Radzie Ministrów komitetów powołanych przy Radzie Ministrów art. 149 ust. 3 w Konstytucji oraz Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji art. 213 ust. 2 Konstytucji. Spośród tych podmiotów…
… się proces porządkowania reguł tworzenia prawa w Polsce. Należy to wiązać z powołaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz Urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich, a później z powołaniem trybunału Konstytucyjnego. To działalność właśnie tych organów wpłynęła na zmianę związaną z postrzeganiem zastanej, ukształtowanej konstytucją z 52' koncepcji źródeł prawa. A więc dużo, dużo wcześniej niż nastąpiły zmiany…
… o to kto jest panem traktatu, a więc kto może jako instancja ostateczna rozstrzygać o konstytucyjności obowiązującego w danym kraju prawa. Stąd też niemiecki konstytucjonalista……… wskazuje, że współczesne systemy prawne charakteryzuje pluralistyczne oddziaływanie na siebie różnych poziomów legislacji. To różne oddziaływanie oczywiście musi być dostrzegane w praktyce tworzenia i stosowania prawa. Na tym kończę…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz