Rodzaje aktów prawnych - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 147
Wyświetleń: 826
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rodzaje aktów prawnych - wykład - strona 1

Fragment notatki:

Rodzaje aktów prawnych nazywanych „rozporządzeniem” oraz ich charakterystyka. Rozporządzenia to akty podustawowe, akty wykonawcze w stosunku do ustawy, wymagające każdorazowo szczegółowego upoważnienia ustawowego. Wydawane są przez organy wskazane w Konstytucji na podstawie upoważnienia zawartego w ustawie i w celu jej wykonania. Upoważnienie to powinno określać organ właściwy do wydania rozporządzenia i zakres spraw przekazanych do uregulowania oraz wytyczne dotyczące treści aktu. Konstytucja nie przewiduje możliwości udzielenia tzw. subdelegacji, tzn. organ upoważniony do wydania rozporządzenia nie może przekazać swoich kompetencji w tym zakresie innemu organowi. Prawo wydawania rozporządzeń Konstytucja nadaje:
1. Radzie Ministrów
2. Prezesowi RM
3. ministrom kierującym działami administracji rządowej
4. KRRiT
Rozporządzenia ogłaszane są w Dzienniku Ustaw; poddawane są zarówno kontroli wewnątrzadministracyjnej jak i kontroli TK pod względem ich zgodności z Konstytucją.
Rodzaje rozporządzeń:
1. rozp. ue
2. rozp. Prezydenta RP z mocą ustawy
3. rozp. jako akty prawa miejscowego
4. rozp. tzw. wykonawcze
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz