Akt prawny - podział

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 735
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Akt prawny - podział - strona 1 Akt prawny - podział - strona 2

Fragment notatki:

Akt prawny (normatywny) - zbiór przepisów poświęcony jakiemuś określonemu zagadnieniu (bywają akty bardzo szczegółowe)
ma charakter generalny - powszechny - skierowany do pewnego kręgu p[podmiotów, abstrakcyjny - odwołuje się do pewnych hipotez(każdy, kto wyrządził szkodę jest zobowiązany do jej naprawienia)
indywidualny i konkretny - kieruje się do indywidualnej jednostki i reguluje, co ona ma konkretnie zrobić (Jan Kowalski zapłaci Michałowi Iksińskiemu 1000 zł)  to nie akt normatywny Hierarchia aktów prawnych - wyższego rzędu w aktach wyższego rzędu, akty niższego rzędu nie mogą być sprzeczne z aktami Wyższego rzędu. Akty wyższego rzędu określają sposób wydawania aktów niższego rzędu. Akty powszechnie obowiązujące na terenie kraju (konstytucja (ustawa zasadnicza - określa procedurę jak się ustawy tworzy, ale nie określa, na jaki temat mają być te ustawy, wymaga zatwierdzenia w procedurze referendum konstytucyjnym) umowy międzynarodowe (czynność prawna zawarta, pomiędzy co najmniej dwoma państwami, często są to umowy wielostronne) ratyfikowane na podstawie zgody uprzednio wyrażone w ustawie  ustawy i pozostałe umowy międzynarodowe, ratyfikowane bez szczególnej procedury  rozporządzenia
Ratyfikacja - zatwierdzenie umowy, aktu ratyfikacji dokonuje prezydent
Umowy międzynarodowe  normalne wymagają ratyfikacji przez prezydenta, szczególne - musi być zgoda wyrażona w ustawie i prezydent może, ale nie musi ratyfikować umowę. (sojusze - wymagają zgody parlamentu). Przenoszenie suwerenności na struktury międzynarodowe - potrzebna jest większość 2/3 w senacie, albo można przeprowadzić referendum ogólnokrajowe (akcesja do UE)
W razie konfliktu umowy i ustawy ratyfikowanej przez parlament wyższość ma umowa, gdy są umowy ratyfikowane tylko przez prezydenta = ustawa
Ustawy - Rozporządzenie - służy do wykonania ustaw, można je wydać tylko wtedy, gdy ustawa nakazuje, (kto, na co wydać) rozporządzenie musi powoływać się na pewną podstawę - ma charakter wykonawczy Akty prawa lokalnego - są wydawane przez organy samorządu (uchwała rady miejskiej), ich zakres tematyczny jest ograniczony Akty prawa wewnętrznego - wydawane przez organy ogólnopaństwowe, podległe są tylko pewne organy wewnętrzne w danej strukturze państwowej (minister określa coś dla swojego ministerstwa), zarządzenia ministrów, uchwały organów kolegialnych, (np. uchwała sejmu odnosi się do posłów - regulamin sejmu) Zmiany do obowiązującego aktu można zmienić tylko aktem wyższym lub równym (istniały kiedyś też inne akty prawne  akty o mocy równej ustawie, rozporządzenia z mocą ustawy wydawane przez prezydenta RP - w czasach II RP, w PRL-u dekret miał moc ustawy, organem, który go uchwalał była rada państwa wydająca dekrety w przerwach sesji - dekret o stanie wojennym)


(…)

… rodzaju aktu, data wydania, (w ustawach ta procedura jest bardziej skomplikowana - data wydania to data uchwalenia przez sejm) tytuł aktu prawnego (opisowy, często rozwlekły, ale czasami krótki), Tytuł  Ustawa Prawo budowlane - wyraz prawo piszemy z dużej litery, Ordynacja podatkowa, wyborcza - dział wybieralny, Kodeks - ustawa regulująca całą gałąź prawa (karny, morski spółek handlowych), Tytuły…
…, które mają numerację za pomocą cyfr arabskich (cyfra i kropka)
W kodeksach nie używamy ustępów tylko paragrafów, paragraf w tym przypadku jest częścią artykułu
Wyliczenia - w punktach, w cyfrach arabskich i nawiasie
Podpunkty - mała litera i nawiasy
Podział liter - myślnikami (ti re)
Sam podpunkt, punkt nie jest przepisem, przepisem jest, jeśli mamy też początek wyliczanki 
Rozdziały - ustawy i wiesze rozporządzenia…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz