Rozporządzenie z mocą ustawy cechy - strona 46

note /search

Prawo w społeczeństwie

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1260

. 5 Rozporządzenia - z mocy ustawy wydaje Rada Ministrów z upoważnienia sejmu. 6 Rozporządzenia...

Teoria prawa

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Prawoznawstwo
Pobrań: 399
Wyświetleń: 5054

do wydania rozporządzenia, którą odnajdujemy w ustawie = upoważnienie Rozwija i uszczegóławia ustawy...

Prawo bankowe

  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • Prawo
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1918

- utworzony rozporządzeniem prezydenta z 1920. W 2003 r. uchwalono ustawę o banku gospodarstwa krajowego...

Komisja kodyfikacyjna w II RP

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 217
Wyświetleń: 952

. Obowiązującym prawem stał sie kodeks na mocy rozporządzenia prezydenta z 1.07.1932. Wraz z kodeksem karnym...

Ogólne wiadomości o prawie

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Prawo gospodarcze
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1015

Hierarchia aktów normatywnych: Konstytucja Ratyfikowane umowy międzynarodowe Ustawy Rozporządzenia z mocą...