Rozporządzenie z mocą ustawy cechy - strona 46

Prawo w społeczeństwie

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1260

. 5 Rozporządzenia - z mocy ustawy wydaje Rada Ministrów z upoważnienia sejmu. 6 Rozporządzenia...

Teoria prawa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. UEK dr hab. Janusz Koczanowski
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 357
Wyświetleń: 4935

do wydania rozporządzenia, którą odnajdujemy w ustawie = upoważnienie Rozwija i uszczegóławia ustawy...

Prawo bankowe

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Paweł Kryczko
 • Prawo
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1911

- utworzony rozporządzeniem prezydenta z 1920. W 2003 r. uchwalono ustawę o banku gospodarstwa krajowego...

Komisja kodyfikacyjna w II RP

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 189
Wyświetleń: 910

. Obowiązującym prawem stał sie kodeks na mocy rozporządzenia prezydenta z 1.07.1932. Wraz z kodeksem karnym...

Ogólne wiadomości o prawie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1001

Hierarchia aktów normatywnych: Konstytucja Ratyfikowane umowy międzynarodowe Ustawy Rozporządzenia z mocą...