Pytania egzaminacyjne - Autonomia prawa finansowego

Nasza ocena:

5
Pobrań: 3290
Wyświetleń: 3850
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pytania egzaminacyjne - Autonomia prawa finansowego - strona 1 Pytania egzaminacyjne - Autonomia prawa finansowego - strona 2 Pytania egzaminacyjne - Autonomia prawa finansowego - strona 3

Fragment notatki:

1. Autonomia prawa finansowego oznacza:
a) że jest ono niezależne od innych gałęzi prawa,
b) że jest ono zależne od innych gałęzi prawa,
c)możliwość swobodnego konstruowania własnych instytucji prawnych.
2. Prawo finansowe sektora finansów publicznych obejmuje m.in.:
a) prawo regulujące powstawanie i wydatkowanie finansów publicznych, zwłaszcza zaś ich podział między różne instytucje finansujące wydatki publiczne,
b) prawo regulujące nakładanie i gromadzenie dochodów publicznych, a także ich podział między różne instytucje finansujące wydatki publiczne,
c) prawo walutowe.
3. Normy prawa finansowego muszą nie tylko uwzględnić interes finansów państwa, ale mieć na uwadze zdolność adresatów do wypełniania nakładanych na nich obowiązków prawo- finansowe:
a) to zasada ogólna prawa finansowego dotyczącego: zdolności finansowej podmiotów biernych,
b) to zasada ogólna prawa finansowego dotycząca: praworządności,
c) to zasada ogólna prawa finansowego dotycząca: legalności oraz celowości.
4. Źródła prawa finansowego:
a) Ustawa zasadnicza,
b) Rozporządzenia,
c) Umowy międzynarodowe,
d) Zarządzenia.
5. Umowy i konwencje międzynarodowe prawa finansowego dotyczą:
a) wzajemnego popierania i ochrony inwestycji,
b) ochrony pieniądza,
c) unikania (zapobiegania podwójnego opodatkowania),
d) szkodliwej konkurencji podatkowej.
6. Cechy oazy podatkowej:
a) całkowita eliminacja podatków lub ich nieznaczna wysokość,
b) stabilizacja polityczna i gospodarcza,
c) brak restrykcji dewizowych,
d) zagwarantowanie pełnej tajemnicy bankowej i finansowej.
7. Język tekstów prawnych zawierających wypowiedzi normatywne- np. „Ustawa o finansach publicznych” to:
a) język prawniczy,
b) język prawny,
c) język doktryny prawa.
8. Kontrola podatkowa stanowi procedurę uregulowaną przepisami:
a) Ustawy Ordynacja Podatkowa,
b) Ustawy o kontroli skarbowej,
c) Ustawy o finansach publicznych.
9. Samorządowe kolegium odwoławcze jest organem odwoławczym od decyzji:
a) burmistrza,
b) wójta,
c) Ministra Finansów,
d) marszałka województwa.
10. Sfery stosowania prawa finansowego:
a) zarządzanie finansami prywatnymi,
b) postępowanie finansowe,
c) postępowanie przed organami ochrony prawnej i wymiaru sprawiedliwości.


(…)

… Wspólnoty obejmuje: a) emisję euro oraz jego ochronę przed fałszowaniem b) jednolite instytucje prawa walutowego realizujące zasadę swobody przepływu płatności c) przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy 64. Główne modele nadzoru nad rynkiem finansowym w krajach UE: a) zintegrowany b) zdecentralizowany c) koodrynowany 65. Norma prawa finansowego: b) jest imperatywno-atrybutywno c) jest zobowiązująco…
… Dziennik Urzędowy 87. Samorządowym organem kontroli podatkowej jest a wójt b prezydent miasta c starosta d żadne z powyższych 88. Organy właściwe ws zapobieganiu praniu brudnych pieniędzy a Generalny Inspektor Informacji Podatkowej b Generalny Inspektor Informacji Finansowej c Minister wł ds instytucji finansowych 89. Przewodniczący KNF w sprawach karnych posiada uprawnienia a prokuratorskie b…
…) rezydent
c) nierezydent
80. Norma prawno-finansowa jest:
a) techniczna
b) imperatywno-atryb.
c) zob- uprz.
81. Kto odpowiada za zobowiązania podatnika
a) nierezydent
b) rozwiedziony mąż
c) osoby trzecie
82.chodziło o wysokość przekrętu skarbowego.. jeśli przekręt jest wyższy niż pięciokrotność wynagrodzeń to: a. przestępstwo skarbowe b. wykroczenie skarbowe c. zdarzenie 2. chodziło o czarny rynek 83…
… Kluza,
c) Marcin Gomola,
17. Komisji Nadzoru Finansowego wydaje:
a) wojewódzki dziennik urzędowy,
b) dziennik urzędowy Komisji Nadzoru Finansowego,
c) dziennik ustaw Komisji Nadzoru Finansowego.
18. Komisji Nadzoru Finansowego przyjęła nadzór nad:
a) firmami ubezpieczeniowymi,
b) funduszami emerytalnymi i inwestycyjnymi,
c) spółkami giełdowymi,
d) bankami.
19. Celem kontroli podatkowej…
… dewizowe.
30. Wymóg ujmowania procesów gromadzenia i wydatkowania publicznych środków pieniężnych w ramach planów finansowych o charakterze mikro i makroekonomicznym:
a) zasada ogólna prawa finansowego- planowość,
b) zasada ogólna prawa finansowego- legalność,
c) zasada ogólna prawa finansowego- calowość.
31. Dziedziny prawa finansowego chronione przez Kodeks Karny Skarbowy:
prawo celne
prawo cywilne…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz