Rozmieszczanie - strona 5

Pytania Egzamin MOiZ UEK

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Janusz Czekaj
 • Metody organizacji i zarządzania
Pobrań: 2898
Wyświetleń: 8995

równobocznych do znajdowania racjonalnego rozmieszczania komórek, stanowisk w odniesieniu do procesów...

Ewolucja teorii zarządzania

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1197

się na modelach matematycznych. Za pomocą modeli rozmieszczano siły zbrojne, statki, samoloty, magazyny. Po wojnie...

Przemieszczenie i ruch tarczy

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Anna Siemińska-Lewandowska
 • Podstawy budownictwa podziemnego
Pobrań: 21
Wyświetleń: 532

również przystosować do obciążeń prasami hydraulicznymi. Na ogół prasy hydrauliczne są rozmieszczane rów­nomiernie...

Udostępnianie złóż - wykład

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Tadeusz Rembielak
 • Technika podziemnej eksploatacji złóż
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1281

miejsca udostępniania zależy od rozmieszczania zasobów w złożu. Należy dążyć do skrócenia dróg...

Ochrona gruntów rolnych i leśnych- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • dr hab. inż. Danuta Sochacka
 • Geodezyjne urządzanie terenów rolnych
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1358

i leśnych zawiera się w: • Planie rozmieszczania użytków rolnych, leśnych, wodnych, terenów o innej funkcji...

Zasady, zasoby i orientacja

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Anna Batko
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 77
Wyświetleń: 889

, które są wykorzystywane po to by rozmieszczać towar do rynku. Im sieć gęściejsza tym penetracja głębsza. Najmniej...

Zwody-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Ochrona odgromowa budynków
Pobrań: 0
Wyświetleń: 798

LPS, Rozmieszczanie zwodów przy zastosowaniu metody oczkowej Metoda oczkowa jest właściwa...