Rozliczenia międzyokresowe - strona 28

Płynność finansowa - wskaźnik rotacji

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Bartłomiej Marona
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 210
Wyświetleń: 2436

też i rozliczenia międzyokresowe poprzez wyłączenie zapasów, których upłynnienie jest opóźnione i zależne od popytu...

Analiza ekonomiczna i swot

 • dr inż. Adam Michalski
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1904

61 313 Rozliczenia międzyokresowe długoterminowe 949 23 Aktywa z tytułu podatku odroczonego 64 835 85...

Etyka zawodowa w rachunkowości- wykład 2

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Ewa Wanda Maruszewska
 • Etyka w rachunkowowści
Pobrań: 469
Wyświetleń: 1953

: rozliczenia międzyokresowe lub produkcja w toku. 7 Przykład 2 cd.: Jak powinny zostać ujęte poniesione koszty...

Rachunkowość bankowa 3

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Rachunkowość
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1197

aktywa nie kwalifikujące się do żadnej innej pozycji bilansu. Rozliczenia międzyokresowe W tej pozycji...

Wykład - operacje bankowe (para banki)

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr hab. Oskar Kowalewski
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 63
Wyświetleń: 763

obligacji -pozostałe 5.Fundusze specjalne i inne pasywa 6.Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych...

Wykłady z rachunkowości finansowej z 2006 r.

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Alicja Oniszczuk
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 833
Wyświetleń: 903

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe: Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego dr Alicja Oniszczuk 18...

Rachunkowość bankowa

 • Rachunkowość bankowa
Pobrań: 560
Wyświetleń: 7700

aktywa nie kwalifikujące się do żadnej innej pozycji bilansu. Rozliczenia międzyokresowe W tej pozycji...