Rozkład wykładniczy przedział ufności - strona 2

Estymacja przedzialowa

 • Politechnika Gdańska
 • M. Kaszubowski
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1715

, jest ( wym przedziałem ufności parametru . nazywamy poziomem ufności, a punkty końcowe i nazywamy dolną...

Estymacja - obszerna definicja

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr inż. Marek Tomasz Panek
 • Statystyka
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1253

najefektywniejszy, jeśli: PRZEDZIAŁ UFNOŚCI Założenia - cecha X ma w populacji generalnej rozkład z nieznanym...

Estymacja wariancji- wykład 5

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Dorota Rozmus
 • Statystyka
Pobrań: 203
Wyświetleń: 868

) Przedział ufności jest budowany na podstawie granicznego rozkładu statystyki: _ ESTYMACJA PRAWDOPODOBIEŃSTWA...

Estymacja podziałowa - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • prof. dr hab. inż. Ewaryst Rafajłowicz
 • Inżynierskie zastosowania statystyki
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1309

– mówimy wówczas o 95 % przedziale ufności. Sposób określania przedziału ufności zaleŜy od rozkładu...

Statystyka matematyczna

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Statystyka
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1078

wartość parametru. Przedział ufności dla średniej Model I Badana cecha w populacji generalnej ma rozkład...