Rozkład wykładniczy przedział ufności - strona 3

Estymacja przedziałowa - wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Marek Mieczysław Sokolski
 • Statystyka inżynierska
Pobrań: 56
Wyświetleń: 875

wprowadza się takŜe tzw. estymatory przedziałowe. Przedziałem ufności nazywamy losowy, uzyskany na podstawie...

Statystyka matematyczna

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 273
Wyświetleń: 2373

wartość parametru. Przedział ufności dla średniej Model I Badana cecha w populacji generalnej ma rozkład...

Statystyka matematyczna

 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 266
Wyświetleń: 4431

wartość parametru. Przedział ufności dla średniej Model I Badana cecha w populacji generalnej ma rozkład...

Cw10_-estymacja_cz2

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Statystyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 994

Ćw.10 T: Estymacja przedziałowa cz.2 i 3– przedziały ufności dla wariancji i wskaźnika struktury...

Statystyka matematyczna zadania

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 693

przedziału ufności a współczynnikiem ufności przy konstruowaniu przedziału ufności? Współczynnik ufności...

Wzory-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Statystyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 742

liczność próby niezbędna do uzyskania przedziału ufności o zadanej długości. Model 1. (cecha ma rozkład...