Rozkład wykładniczy i odchylenie standardowe - strona 7

Przygotowanie do kolokwium

 • Politechnika Warszawska
 • dr Eugenia Ciborowska-Wojdyga
 • Statystyka
Pobrań: 77
Wyświetleń: 868

ufności dla średniej, gdy α) odchylenie standardowe w populacji jest znane, równe 4μF β) odchylenie...

Przykładowe kolokwium- opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Jolanta Rytel
 • Statystyka opisowa
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1988

Ma rozkład normalny o średniej 30 sekund i odchyleniu standardowym równym 10 sekund...

Statystyka sem4 2/2 wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Barbara Podolec
 • Statystyka
Pobrań: 210
Wyświetleń: 6076

, wartość oczekiwana, moment zwykły, moment centralny, wariancja, odchylenie standardowe, własności wartości...

Zagadnienia ze statystyki.

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Statystyka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 686

i minimalnym.   Wybierz określenie współczynnika zmienności: Iloraz odchylenia standardowego i średniej z próby...

Statystyka- wykład 11

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Dorota Rozmus
 • Statystyka
Pobrań: 168
Wyświetleń: 756

i odchylenie standardowe reszt: Odchylenie standardowe reszt informuje o ile wartości empiryczne odbiegają...

Indywidualny model ryzyka

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Metody aktuarialne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1036

odchylenie standardowe zagregowanych szkód oraz współczynnik zmienności Aproksymując rozkład łącznych szkód...