Rozkład chi - strona 2

Ściaga ze statystyki

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Mirosław Szreder
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1309

/ pierwiastek z n 5. Rozkład chi-kwadrat zależy od jednego parametru nazywanego liczbą stopni swobody 6. Rozkład...

Test na egzamin

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Mirosław Szreder
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 532
Wyświetleń: 2247

> > 5. Rozkład chi-kwadrat zależy od jednego parametru nazywanego liczbą > stopni swobody > > 6. Rozkład...

Statystyka - testy Kończak

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. Grzegorz Kończak
 • Statystyka
Pobrań: 3108
Wyświetleń: 8666

.       Zmienna losowa o rozkładzie chi-kwadrat: A może przyjmowac wyłącznie wartości nieujemne B ma rozkład...

Wykład - Testowanie hipotez

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. Józef Jerzy Biolik
 • Ekonometria
Pobrań: 399
Wyświetleń: 721

obliczyć: i znaleźć wartość sprawdzianu JB: Statystyka JB ma rozkład chi-kwadrat o dwóch stopniach swobody...

Cw10_-estymacja_cz2

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Statystyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 994

oraz minimalna wielkośd próby. 1. Omówienie modeli dla wariancji – rozkład chi – kwadrat. 2. Omówienie modelu...

Wykład - Statystyka matematyczna

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Janusz Wywiał
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 483
Wyświetleń: 1834

twierdzenia, że zmienna losowa ma rozkład normalny standardowy, czyli . Ważne znaczenie ma rozkład chi-kwadrat...

Zadania z egzaminu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Janusz Wywiał
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 322
Wyświetleń: 994

{|Z|>1,645}=0,1; P{|Z|

Zagadnienia teoretyczne do ćwiczeń

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Grażyna Anastazja Trzpiot
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 679

rozkładu Chi-kwadrat, wartości krytyczne rozkładu FSnedeckora. (np. Kończak G. Trzpiot G. (2002), Analizy...