Egzamin ze statystyki matematycznej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 343
Wyświetleń: 749
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Egzamin ze statystyki matematycznej - strona 1

Fragment notatki:

Egzamin pisemny ze statystyki matematycznej wrzesień 2002 r.
Zad 1.
Ile osób należy wylosować do próby, aby z dokładnością do 4% i ufnością 0,95 ocenić przedziałowo wynik wyborczy ugrupowania jeżeli wiemy, że ugrupowanie uzyska 14% poparcie?
Zad 2.
W próbie prostej składającej się z 200 dwuosobowych rodzin zaobserwowano tygodniowe wydatki na żywność, których struktura jest prezentowana poniżej:
wydatki w zł
20-40
40-60
60-80
częstości
0,3
0,6
0,1
Ocenić punktowo i przedziałowo (przy współczynniku ufności 0,9) przeciętne wydatki w populacji.
Zad 3.
Wylosowano 160 żarówek, wśród których znajdowało się 10 wybrakowanych. Dopuszcza się, że 5% produkcji żarówek może być złej jakości. Czy z prawdopodobieństwem popełnienia błędu wynoszącym 0,05 można twierdzić, że jakość produkcji była gorsza od dopuszczalnej?
Zad 4.
Wykonano 120 rzutów kostką do gry. Przyjmując poziom istotności 0,05, sprawdzić czy można przyjąć, że kostka jest rzetelna (prawdopodobieństwa wystąpienia każdej liczby oczek są takie same).
liczba oczek
1
2
3
4
5
6
liczba rzutów
23
17
15
25
22
18
Zad 5.
dane o powierzchni mieszkań i rocznym zużyciu w nich wody prezentuje tabela obok:
x - powierzchnia, m2 32
102
74
50
62
y - zużycie wody, m3 3
9
6
6
5
Przy poziomie istotności 0,05 zweryfikować hipotezę o braku korelacji.
Zad 6.
Czy to prawda?
Tak czy nie?
Jeśli statystyka T jest asymptotycznie nieobciążonym estymatorem parametru θ, to jest również zgodnym estymatorem tego parametru.
Moc testu to prawdopodobieństwo popełnienia błędu II rodzaju.
Gdy obciążenie estymatora T parametru θ wynosi 4, a błąd średniokwadratowy 20, to odchylenie standardowe tego estymatora wynosi 2.
Jeśli wariancja nieobciążonego estymatora parametru θ wynosi 16, a względny średni błąd szacunku parametru θ wynosi 10%, to θ=160.
Rozkład płac w populacji ma asymetrię prawostronną. Wówczas średnia z próby prostej losowanej z takiej populacji ma rozkład normalny prawdopodobieństwa.


(…)

… odpowiednio wartość oczekiwaną i wariancję pewnej zmiennej losowej.
Częstość względna z próby prostej pojawiania się pewnego zdarzenia jest zgodnym estymatorem prawdopodobieństwa tego zdarzenia.
Jeśli przy ustalonej liczebności próby zwiększamy poziom ufności, to rozpiętość przedziału nie maleje.
Jeśli U jest sprawdzianem testu dla pewnej hipotezy H0 oraz P(U€K|H0)=0,01, gdzie K jest obszarem krytycznym testu wyznaczonym przy poziomie istotności 0,02, to nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy H0.
Jeśli przy ustalonej liczebności próby zwiększamy poziom istotności testu dla pewnej hipotezy, to moc tego testu nie maleje.
Niech zmienna losowa T ma rozkład Studenta z k stopniami swobody. Wtedy: P{|T|>3,182}=0,05; P{|T|<2,57}=0
Niech zmienna losowa Z ma standardowy rozkład normalny. Wtedy: P{|Z|>1,645}=0,1; P{|Z|<1,96}=0,95
Zmienna losowa U ma rozkład chi-kwadrat z k stopniami swobody, to P{U≥12,592}=0,05; P{U<11,07}=0,95
1

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz