Roman Jakobson

Roman Jakobson - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Renata Gliwa
 • Teorie językoznawcze
Pobrań: 434
Wyświetleń: 2380

Roman Jakobson (1896-1982) Wyróżniamy następujące czynniki charakterystyczne dla aktów mowy...

Fikcja i rzeczywistość literacka - wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. inż. Janusz Wójcik
 • Analiza i interpretacja dzieła literackiego
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1540

) - pojmowanie dzieła literackiego jako aktu komunikacji językowej. Roman Jakobson w artykule „Poetyka w świetle...

Semiotyka - omówienie i zagadnienia

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. inż. Janusz Wójcik
 • Analiza dzieła literackiego
Pobrań: 329
Wyświetleń: 2100

moskiewskie koło językowe, na czele którego stał Roman Jakobson. STRUKTURALIZM: I FAZA - po formalizmie...

Sprachwissenschaft - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Marta Czyżewska
 • Język niemiecki
Pobrań: 203
Wyświetleń: 987

Mathesius (tschechischer Sprachtheoriker, 1882-1945) und Roman Jakobson (russischer Sprachwissenschaftler...

Stylistyka – pierwsze kolokwium

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Czesław Wróbel
 • Stylistyka
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1883

względem przedmiotów Koniec Buhlera. Roman Jakobson – 1896-1982 – Rosjanin, też miał łeb jak sklep, żył...

Nauki o Komikowaniu - notatki

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. dr Zenon Hanas
 • Nauki o komunikowaniu
Pobrań: 651
Wyświetleń: 1687

i komunikacją Ferdynand de Saussure (1857-1913), Roman Jakobson Semeion Semiotyka  nauka o znaku (wizualnym...