Rodzina zastępcza - strona 9

OPIEKA

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Hubert Kaczmarczyk
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 56
Wyświetleń: 966

pod opieką tam przebywa, - jeśli małoletni przebywa w rodzinie zastępczej- rodzice zastępczy. Jeżeli opieka...

PRZYSPOSOBIENIE

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Hubert Kaczmarczyk
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 77
Wyświetleń: 994

rodzinne ( tzn. nie ma możliwości przysposobienia krajowego, nie można dziecka umieścić w rodzinie...

Prawo do poszanowania prywatności

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Bożena Gronowska
 • Prawa człowieka i etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych
Pobrań: 119
Wyświetleń: 777

relacja między dzieckiem a jego opiekunami w ramach pozarodzicielskich form pieczy (np. rodzina zastępcza...

Rodzinne opracowanie

 • Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach
 • Prawo rodzinne
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1939

, - art. 145 i nast. - regulujące sprawy opieki i rodzin zastępczych, - art. 133 - statuując obowiązek...

Instytucje wychowawcze

 • Uniwersytet Zielonogórski
 • mgr Tomasz Socha
 • Problemy wychowawcze i opiekuńcze w instytucjach
Pobrań: 294
Wyświetleń: 2856

do rodziny-metoda 3 kroków; 2. Adopcja lub rodzina zastępcza 3. Usamodzielnienie) -karta stałego pobytu...

Rodzic jako pełnomocnik dziecka

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Maciej Ślifirczyk
 • Ordynacja podatkowa
Pobrań: 84
Wyświetleń: 2177

w rodzinie zastępczej lub placówce wychowawczej. Z chwilą takiego umieszczenia obowiązek i prawo wykonywania...