OPIEKA

Nasza ocena:

5
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1113
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
OPIEKA - strona 1 OPIEKA - strona 2 OPIEKA - strona 3

Fragment notatki:

OPIEKA ( Art. 145- 177 ). OPIEKA - roztoczenie pieczy nad osobą z jakichkolwiek przyczyn nieporadną ( małoletnim/ubezwłasnowolnionym całkowicie ), zgodnie ze zobowiązującym do tego tytułem prawnym. Jest surogatem władzy rodzicielskiej. Cel społeczno- gospodarczy: jest surogatem władzy rodzicielskiej ( w swej zasadniczej postaci ). Punkt ciężkości spoczywa na staraniach o osobę dziecka, na drugim zaś planie znajduje się dbałość o jego majątek. Cechy: - instytucja wykazuje cechy publicznoprawne ( w interesie społecznym ), - nie jest prawem podmiotowym ( w odróżnieniu od władzy rodzicielskiej )- opiekun wykonując opiekę działa wyłącznie w interesie innej osoby ( poddanego opiece ), a nie w interesie własnym, natomiast jest źródłem praw podmiotowych dla osoby jej poddanej. - jest stosunkiem prawnym, którego stronami są: - OPIEKUN, - POZOSTAJĄCY POD OPIEKĄ ( PUPIL/PODOPIECZNY ). Zasady rządzące opieką: a) dobro dziecko, b) powszechność opieki - opiekę należy ustanawiać nie tylko wtedy, gdy dzieckiem nikt się zajmuje, ale także wtedy gdy ma ono opiekę faktyczną ( bo opiekun faktyczny nie może działać jako przedstawiciel ustawowy ), - obowiązek jej ustanowienia jest niezależny od tego, czy w danym momencie zachodzi potrzeba dokonania takiej czynności dla małoletniego, którą może załatwić tylko osoba do tego uprawniona, c) państwowy nadzór nad opieką. Organy opieki: - zwierzchni ( sąd opiekuńczy ), - pomocniczy ( kuratorzy sądowi ), - sprawujący ( opiekun ). PRZESŁANKI OPIEKI NAD MAŁOLETNIM I) wyłącznym sposobem powstania jest orzeczenie sądu opiekuńczego, niezależnie od inicjatywy osób zainteresowanych . Należy odróżnić: - ustanowienie opieki- rozstrzygnięcie sądu opiekuńczego wprowadzającego system pieczy nad dzieckiem, która ma zastąpić władzę rodzicielską, - powołanie opiekuna- powołanie konkretnej osoby do wykonywania pieczy. II) poważna wiadomość, że zachodzi powód materialnoprawny ( Art. 145 w zw. z art. 94 §3 ) a) SIEROCTWO NATURALNE- rodzice dziecka nie żyją, b) SIEROCTWO SPOŁECZNE- rodzice żyją, ale nie mogą sprawować władzy rodzicielskiej: - są nieznani, - nie mają pełnej zdolności do czynności prawnej, - zostali pozbawienie władzy rodzicielskiej, - ich władza została zawieszona, - władza rodzicielska nie została przyznana ojcu, pomimo sądowego ustalenia ojcostwa, a nie przysługuje matce. Jeśli nie ma jednego z rodziców albo nie może ono sprawować władzy rodzicielskiej, a drugie może- to nie ustanawia się opieki, bo władzę rodzicielską wykonuje ten drugi z rodziców. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz