Opieka - Reprezentacja

Nasza ocena:

5
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1225
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Opieka - Reprezentacja - strona 1 Opieka - Reprezentacja - strona 2 Opieka - Reprezentacja - strona 3

Fragment notatki:

. OPIEKA 1.1. WIADOMOŚCI OGÓLNE OPIEKA  dbałość, troska i ochrona udzielana określonej osobie lub rodzinie 1) Cel i charakter prawy opieki  zarówno małoletnim, jak i osobom ubezwłasnowolnionym należy z mocy ustawy pieczę zabezpieczającą całokształt ich interesów życiowych -dla realizacji tej funkcji ustawodawca powołał instytucję opieki prawnej (art. 145 i następne)
-opieka nie jest instytucją z zakresu prawa rodzinnego, ponieważ stosunek prawny opieki nie wynika ani z małżeństwa, ani z pokrewieństwa
-instytucja opieki należ do osobowego prawa cywilnego -ze względu na jej cel i funkcje została uregulowana jednak w KRO -ponadto do opieki stosuje się odpowiednio przepisy KRO dotyczące władzy rodzicielskiej -instytucja opieki dotyczy:
osób małoletnich osób dorosłych całkowicie ubezwłasnowolnionych -piecza opiekuńcza nie jest prawem podmiotowym 2) Cechy prawa opiekuńczego  prawo opiekuńcze posiada swoiste cechy odróżniające opiekę od innych stosunków cywilnoprawnych, zwłaszcza trybu obligacyjnego Powszechność -powszechność opieki oznacza, że ustanawia się ją dla każdej osoby, która wymaga pieczy prawnej, tj.:
dla małoletniego niepozostającego pod władzą rodzicielską
osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej -ustanowienie opieki jest konieczne w przypadku pozostawienia danej osoby pod zadowalającą pieczą faktyczną i niezależne od istnienia potrzeby dokonania jakichś czynności prawnych
Wyłączność sądu opiekuńczego -wyłączność sądu opiekuńczego dotyczy nie tylko ustanowienia opieki, ale i nadzoru nad sprawowaniem opieki -sąd opiekuńczy podejmuje swoje działania z urzędu , bez wyczekiwania na wniosek zainteresowanych osób
Dobro osoby poddanej opiece -głównym celem ustanowienia opieki jest dobro osoby poddanej opiece -nie chodzi tu o interesy majątkowe, ale przede wszystkim o samego pupila 3) Organy opieki  organem kreującym stosunek prawny opieki oraz organem nadzorującym jej sprawowanie jest sąd opiekuńczy -sąd opiekuńczy nie działa nigdy za opiekuna -dla poprawy efektywności działań sądu opiekuńczego powołano tzw. organy pomocnicze -należą do nich:
kuratorzy sądowi
kuratorskie ośrodki pracy z młodzieżą
rodzinne ośrodki diagnostyczno-konsultacyjne jednostki organizacyjne pomocy społecznej -z pomocą tych organów sędzia opiekuńczy może dotrzeć do środowiska poddanego opiece -organy te przekazują sądowi opiekuńczemu informacje o potrzebie interwencji, ustanowienia opieki etc.

(…)

… sprawowania opieki, opiekun ponosi odpowiedzialność kontraktową
poza tym w rachubę wchodzi odpowiedzialność deliktowa, jeżeli pupil doznał szkody w wyniku czynu niedozwolonego opiekuna za winę w nadzorze opiekun ponosi odpowiedzialność na podstawie art. 427 KC D. NADZÓR NAD SPRAWOWANIEM OPIEKI
-opiekun podlega ex lege nadzorowi sądu opiekuńczego
-polega on na bieżącej obserwacji działalności opiekuna…
… opiekuńczy może zobowiązać opiekuna do złożenia do depozytu sądowego szczególnie cennych przedmiotów, a także papierów wartościowych i innych dokumentów należących do pupila opiekun jest zobowiązany złożyć pieniądze należące do pupila w instytucji bankowej i nie może ich podjąć bez zezwolenia sądu opiekuńczego
ten obowiązek dotyczy tylko nadwyżki gotówki, która nie jest potrzebna do zaspokojenia bieżących…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz