Rodzina zastępcza - strona 10

Teorie finansowe i zadania

 • prof. dr hab. Marian Podstawka
 • Finanse
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1064

) -prowadz specjalistycznego poradnictwa -organiz opieki w rodzinach zastępczych, udziel pomocy pieniężnej...

Pomoc społeczna - poradnik

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Halina Rotkiewicz
 • Pedagogika
Pobrań: 49
Wyświetleń: 868

lub dzieckiem przebywającym w rodzinie zastępczej, dziecko posiada orzeczoną niepełnosprawność wraz...

Zabezpieczenie społeczne

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1316

poradnictwa -organizowanie opieki w rodzinach zastępczych a także udzielanie pomocy pieniężnej na częściowe...

Rodzina spolecznego i indywidualnego ryzyka

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr Ewa Sierankiewicz-Miernik
 • Pedagogika społeczna
Pobrań: 273
Wyświetleń: 3311

lub rodzinach zastępczych), ze względu na pobyt rrodzica za granicą w celach zarobkowych (deprawacja potrzeb...

Subwencje ogólne z budżetu państwa

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Wojciech Matuszewski
 • Finanse publiczne
Pobrań: 196
Wyświetleń: 896

według bardzo skomplikowanych reguł:  9 % - z uwzględnieniem wydatków na rodziny     zastępcze, 7 % - dla powiatów...

Egzamin prawo administracyjne

 • Prawo administracyjne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 3486

zagadnienie Administracyjne formy ograniczenia swobody działalności gospodarczej. Swoboda działalności gospodarczej jest deklarowana przez konstytucję, w art. 20 i 22, w art.22 zawiera podstawę prawną ustawodawca tą swobodę ograniczał. Swoboda konstytucyjna: - forma ustawy - przesłanka materia...

Prawo administracyjne - Stowarzyszenia zwykłe

 • Prawo administracyjne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1295

Zagadnienia na egzamin z części szczególnej Zagadnienia na egzamin z części szczególnej prawa administracyjnego 1. Pojęcie stowarzyszenia. Obywatele polscy realizują prawo zrzeszania się w stowarzyszeniach, zgodnie z przepisami Konstytucji oraz porządkiem prawnym określonym w ustawach.  Prawo zrze...