Teorie finansowe i zadania

Nasza ocena:

3
Pobrań: 504
Wyświetleń: 1631
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Teorie finansowe i zadania - strona 1

Fragment notatki:


Teoria fizjokratów: -przedstawiciel F. Quesnay,
-problematyka rolnictwa i jego opodatkowania; jedynym źródłem bogactwa jest rolnictwo, a dokładnie ziemia i tylko praca w rolnictwie ma charakter produkcyjny,
-strategia podatku jedynego właściciele ziemscy (nieuzas),
-gosp jest jak żywy org i nie należy w niego ingerować; gosp powinna rozwijać się dzięki wolnej konkurencji -podstawa rozwoju ekonomii klasycznej.
Teoria liberalna: wywodzi się z ekonomii klasycznej,
twórca Adam Smith,
-podst gosp jest własność pryw i wolna konkurencja; rola państwa i instrumenty fin powinny być ograniczone do mini,
rola władz publicznych ograniczona do: organizacji robót publicznych, obrony własności, wymiaru sprawiedliwości,
założenia teorii to: neutralna polityka podatkowa; system podatkowy zawierający podatki pośrednie; ciężary podatkowe nie hamujące aktywności gospodarczej; podatki nie ograniczające zdolności do oszczędzania; budżet państwa jak najmniejszy i trwale zrównoważony.
Teoria ortodoksyjna: odmiana nurtu liberalnego, dominowała w XIX i XX w.,
twórca Adam C. Pigou,
-możliwa interwencji państwa w procesy gosp (zatrudnienie),
-ponoszenie wydatków publicznych na cele gospodarcze warunkowane ich produktywnością,
-większa efektyw gospodarowania w sekt pryw niż w pub,
-koncepcja małego budżetu, koniecznie zrównoważonego,
-dopuszczenie w pewnych wyjątkach istnienia deficytu budżet (zaciągnięte pożyczki - przeznaczać na rozwój gospodarki),
małe podatki realizujące jedynie cele fiskalne,
system podatkowy zawierający podatki pośrednie.
Teoria interwencyjna: twórcy: Adolf Wagner, J.M. Keynes,
propozycja ingerencji państwa w procesy gospodarcze,
-koncepcja teorii interwencyjnej fin (Keynes) - gosp nie może funkcjonować, opierając się tylko na prawach rynku i wolnej konkurencji, musi być wspierana instrumentami finansowymi, takimi jak: wydatki publiczne, podatki, pożyczki, opłaty itp.,
nie należy ograniczać wydatków publicznych w warunkach deficytu budżetowego; powinno decydować się na zaciąganie długu publicznego (Keynes),
-kryzys w gospodarce powodowany jest przez spadek popytu; ukształtowanie się równowagi po spadku popytu następuje przez przesunięcie się wykorzystania potencjału gospodarki z punktu Y 1 do Y 2 ; nie dochodzi tu do obniżenia cen Teorie współczesne: konserwatyzm fiskalny - przerzucenie ciężaru oddziaływania państwa na gospodarkę z instrumentów finansowych na instrumenty monetarne, do których zalicza się: podaż pieniądza, kursy walutowe, stopy procentowe, rezerwy obowiązkowe itp.,
odzwierciedleniem antyfiskalnych koncepcji rozwoju gospodarczego są postanowienia

(…)

… jej poziomie.
Sektor finansów publicznych:
Zgodnie z nowelizacją ustawy z 25 listopada 2004 r. (Dz. U. Nr 273, poz. 2703) sektor finansów publicznych obejmuje:
1. organy władzy pub, organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrona prawa, sądy i trybunały, a także jednostki samorządu terytorialnego i ich organy oraz związki;
2.jednostki budżet, zakłady budżet i gosp pomoc jed budżet;
3.fundusze celowe;
4.państwowe szkoły wyższe;
5.jednostki badawczo-rozwojowe;
6.samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej;
7.państwowe lub samorządowe instytucje kultury;
8.ZUS, KRUS i zarządzane przez nie fundusze;
9.Narodowy Fundusz Zdrowia;
10.Polską Akademię Nauk i tworzone przez nią jed organizac;
11.państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podst odręb ustaw w celu wykonyw zadań pub…

-Real zad wynik z rządowych progr pomocy społ
-rejestr bezrob i os poszuk pracy
-prowadz poradnictwa zawodowego
-przyznawanie świadczeń przedemeryt
-wydawanie decyzji w spr dotycz zatrud i przeciw bezrobociu
-nadzór na działalnością stowarz kultury fiz, zw sport
Publiczne i gospodarcze
WOJEWÓDZTWO - Własne
-oprac i realiz strategii wojew w zakr pomocy społ, wyrównywa szans os niepełnospr, problemy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz