PRZYSPOSOBIENIE

Nasza ocena:

5
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1092
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
PRZYSPOSOBIENIE - strona 1 PRZYSPOSOBIENIE - strona 2 PRZYSPOSOBIENIE - strona 3

Fragment notatki:

PRZYSPOSOBIENIE ( Art. 114- 127 ) PRZYSPOSOBIENIE- instytucja prawa rodzinnego, zwana w języku prawniczym ADOPCJĄ, polegająca na tym, iż między PRZYSPOSABIAJĄCYM a PRZYSPOSABIANYM powstaje stosunek zastępujący władzę rodzicielską. Zasady rządzące przysposobieniem: 1) dobro dziecka ( art. 114 §1 )- a nie np. małżeńskich ambicji czy znalezienie dziedzica, 2) ADOPTIO NATURAM IMITATUR- przysposobienie ma naśladować naturalne stosunki rodziny biologicznej, przysposobiony ma być traktowany jak naturalne dziecko, 3) charakter niemajątkowy ( aczkolwiek powstają pewne obowiązki majątkowe- np. alimentacja ), ale samym celem nie jest uzyskanie majątku, 4) odbywa się w trybie pozaumownym ( pozakontraktowym ), kiedyś w niektórych systemach prawnych była to umowa, 5) państwowy nadzór nad przysposobieniem, 6) ograniczona rozwiązywalność, 7) tajemnica przysposobienia Przesłanki przysposobienia: I tylko dla dobra przysposobionego ( dziecka )- art. 114 §1, II) małoletniość przysposabianego w momencie złożenia wniosku ( art. 114 ), III) odpowiednia różnica wieku między przysposabiającym a przysposobionym ( Art. 114 1 §2 ) Czyli tak jaka występuje zwykle między rodzicami a dziećmi: - najmniejszą granicą było dotąd 13 lat, ale była to sytuacja, gdy mężczyzna, który poślubił matkę dziecka, był jej wieloletnim partnerem, - odmówiono przysposobienia w sytuacji gdy różnica wynosiła 64 lata, ale raczej nie z powodu tej różnica, lecz z racji tego, iż kandydat na przysposabiającego miał kłopoty zdrowotne IV) przysposabiający ma kwalifikacje osobiste uzasadniające przekonanie, że będzie należycie wywiązywała się z obowiązków przysposabiającego ( Art. 114 1 §1 ), V) pełna zdolność do czynności prawnych przysposabiającego ( Art. 114 1 §1 ) VI) zgoda- musi ją wyrazić wiele podmiotów: 1) RODZICE BIOLOGICZNI- Art. 119. Zgoda ta może być wyrażona: 1a) w toku postępowania o przysposobienie Wyjątki: ustawowe: nie jest potrzebna, gdy: - zostali pozbawienie władzy rodzicielskiej, - są nieznani, - porozumienie z nimi napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody Nie jest potrzebna zgoda ojca, gdy: - jego ojcostwo zostało ustalone przez sąd, - władza rodzicielska nie została mu przyznana b) sąd opiekuńczy może orzec przysposobienie ze względu na szczególne okoliczności bez zgody rodziców, jeśli: - ich zdolność do czynności prawnych jest ograniczona, - odmowa zgody na przysposobienie jest oczywiście sprzeczna z dobrem dziecka.

(…)

… przysposabiającego, jeżeli:
- żądanie przysposabianego,
- zgoda przysposabiającego
- nie został sporządzony nowy akt urodzenia przysposobionego z wpisaniem przysposabiających jako jego rodziców.
Jeśli przysposobiony albo przysposabiający nosi złożone nazwisko- sąd opiekuńczy rozstrzyga, który człon tego nazwiska wejdzie w skład nazwiska przysposobionego
Zasada: Przysposobiony zachowuję imię dotychczasowe
Wyjątek…
… powstaje taki stosunek, jak między rodzicami a dziećmi,
- przysposobiony nabywa prawa i obowiązki wynikające z pokrewieństwa w stosunku do krewnych przysposabiającego,
- ustają prawa i obowiązki przysposobionego wynikające z pokrewieństwa względem jego krewnych, jak również prawa i obowiązki tych krewnych względem niego,
- skutki te rozciągają się na zstępnych przysposobionego,
- można sporządzić nowy akt urodzenia, a jeśli nie- to wzmianka dodatkowa,
- przysposobiony dziedziczy jak naturalne dziecko przysposabiającego ( art. 936 )
- Art. 123- ustaje dotychczasowa władza rodzicielska lub opieka nad przysposobionym, a jeśli jeden z małżonków przysposobił dziecko drugiego małżonka, władza rodzicielska przysługuje obojgu małżonkom wspólnie.
Imię i nazwisko przysposabianego ( Art. 122 )
Zasada: Przysposobiony…
… opiekuńczego.
Legitymacja procesowa czynna:
- przysposobiony,
- przysposabiający,
- prokurator ( Art. 127 )
Skutki rozwiązania przysposobienia:
- Art. 126 §1- ustanie przysposobienia ex nunc,
- jeśli rozwiązanie nastąpiło po śmierci przysposabiającego, uważa się, że skutki przysposobienia ustały z chwilą jego śmierci
- obowiązek alimentacyjny, jeśli sąd tak postanowi,
- Art. 126 §2- nazwisko i imiona- zasada…

PRZYSPOSOBIENIE ( Art. 114- 127 )
PRZYSPOSOBIENIE- instytucja prawa rodzinnego, zwana w języku prawniczym ADOPCJĄ, polegająca na tym, iż między PRZYSPOSABIAJĄCYM a PRZYSPOSABIANYM powstaje stosunek zastępujący władzę rodzicielską.
Zasady rządzące przysposobieniem:
1) dobro dziecka ( art. 114 §1 )- a nie np. małżeńskich ambicji czy znalezienie dziedzica,
2) ADOPTIO NATURAM IMITATUR…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz