Rodzina zastępcza - strona 5

Opieka socjalna - genogram

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Ewa Szumilas
Pobrań: 112
Wyświetleń: 3598

interwencyjne: centra interwencji kryzysowej, pogotowia opiekuńcze , rodziny zastępcze placówki rodzinne...

Renta rodzinna-opracowanie

 • dr Sierocka
 • Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 539

przed osiągnięciem pełnoletności wnuki, rodzeństwo i inne dzieci, w tym również w ramach rodziny zastępczej; 3...

Środki stosowane wobec nieletnich

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Jerzy Filar
 • Prawo karne
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1148

umieszczenie małoletniego w placówce opiekuńczo - wychowawczej, a także w rodzinie zastępczej, w szczególności...

Wykład - pomoc społeczna

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Radosław Cyran
 • Lokalne strategie mieszkaniowe
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1043

, w szczególności : Osobie z zaburzeniami psychicznymi, osobie opuszczającej rodzinę zastępczą, placówkę opiekuńczo...

Domy dziecka- pedagogika

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Pedagogika
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1498

do rodziny zastępczej, bądź adopcyjnej. Biologiczni rodzicie mogą odwiedzać dzieci niemalże...

Nieletniość

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Mirosława Melezini
 • Prawo karne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 693

kuratora umieszczenie w rodzinie zastępczej umieszczenie w ośrodku wychowawczym zakład poprawczy Długość...

Dochody powiatów.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1281

na rodziny zastępcze 7% rozdziela się między powiaty wskazane przez ministra właściwego do spraw pracy...