Rodzina zastępcza - strona 6

Pedagogika opiekuńcza-Domy Dziecka

 • Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
 • dr Grażyna Miłkowska
 • Pedagogika opiekuńcza
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

dochodu nieobarczonego żadnymi zobowiązaniami. Było to przyczyną zdyskwalifikowania rodziny zastępczej...

Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Izydor Kubiński
 • Pedagogika resocjalizacyjna
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1379

nieletniego w rodzinie zastępczej, placówce opiekuńczo - wychowawczej, ośrodku szkolno- wychowawczym. ŚRODKI...

Prawo rodzinne - Sądy rodzinne

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. T. Justyński
 • Prawo rodzinne
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1169

on sądowi wykaz rodzin zastępczych zakwalifikowanych do pełnienia funkcji pogotowia rodzinnego -starosta...

Fundusz alimentacyjny

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Finanse publiczne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 826

w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej; 2. jest pełnoletnia i posiada...

Wykład - Sieroctwo społeczne

 • Uniwersytet Warszawski
 • Bezpieczeństwo Państwa
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1036

: - żyjący rodzice lub jedno z nich - wychowywanie się w zakładzie, a nie w rodzinie zastępczej SUBKULTURY...

Administracja w dziedzinie oświaty

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Piotr Rączka
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1365

lub całkowicie opieki rodzicielskiej, 6) rodziny zastępcze, 7) ochotnicze hufce pracy, 8) zakłady kształcenia...