Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 434
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych - strona 1 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych - strona 2

Fragment notatki:

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ...................................................................................................
...................................................................................................
(nazwa i siedziba pracodawcy)
Art. 1. Podstawę prawną ustalania Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych stanowią przepisy:
1) art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. 1996 r. Nr 70 poz. 335),
2) art. 27 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Tekst jednolity: Dz. U. 2001 r. Nr 79 poz. 854),
3) rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 1994 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz. U. 1994 r. Nr 43 poz. 168).
Art. 2. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych tworzy się z corocznego odpisu podstawowego naliczonego w sposób określony obowiązującymi przepisami.
Art. 3. Osobami uprawnionymi do korzystania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych są:
a) pracownicy zatrudnieni w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy,
b) pracownicy młodociani, z którymi zawarto umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego,
c) pracownicy przebywający na urlopach wychowawczych,
d) emeryci i renciści - byli pracownicy,
e) współmałżonkowie pracowników,
f) członkowie rodzin osób wymienionych w pkt a-d
g) pozostające na utrzymaniu i wychowaniu osób wymienionych w pkt a-d dzieci własne, dzieci przysposobione oraz przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, dzieci współmałżonków pracowników, a także pozostające na utrzymaniu osoby uprawnionej wnuki i rodzeństwo do lat 18, a jeśli się kształcą, do czasu ukończenia nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 lat - bez względu na pobieranie lub niepobieranie zasiłku rodzinnego,
h) rodzice prowadzący wspólnie z pracownikiem gospodarstwo domowe,
i) w szczególnie uzasadnionych przypadkach - także niepracujący członkowie rodzin osób wymienionych w pkt a-d zamieszkujący oddzielnie.
Art. 4. Środki zakładowego funduszu świadczeń socjalnych mogą być przeznaczone na finansowanie (dofinansowanie):
a) wypoczynku dzieci do lat 14 (kolonie, obozy, zimowiska) - 1 raz w roku,
b) wypoczynku urlopowego, zorganizowanego i niezorganizowanego, pracownika i jego dzieci do lat 14 (pod warunkiem niekorzystania z dofinansowania, o którym mowa w pkt a),
c) działalności kulturalno-oświatowej,


(…)

…, o którym mowa w pkt a),
c) działalności kulturalno-oświatowej,
d) wypoczynku w dni wolne od pracy,
e) zakupu sprzętu sportowo-turystycznego,
f) imprez sportowych (bilety wstępu),
g) zakupu upominków Mikołajowo-świątecznych dla pracowników lub ich dzieci,
h) pomocy rzeczowej osobom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej lub zapomóg pieniężnych w wypadkach losowych.
Art. 5. Fundusz…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz