Prawo rodzinne - Sądy rodzinne

Nasza ocena:

5
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1442
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo rodzinne - Sądy rodzinne - strona 1 Prawo rodzinne - Sądy rodzinne - strona 2 Prawo rodzinne - Sądy rodzinne - strona 3

Fragment notatki:

PRAWO RODZINNE 2.1. CHARAKTER I FUNKCJE 1) Geneza prawa rodzinnego  od średniowiecza aż do czasów nowożytnych prawo małżeńskie było domeną prawa kościelnego
-dopiero Kodeks Napoleona (1804r.) unormował całość stosunków rodzinnych w odniesieniu do wszystkich obywateli, niezależnie od wyznania -w innych państwach prawo kościelne zachowało swoją rolę dłużej, np. w Polsce aż do 1946r. Polska - w Polsce po odzyskaniu niepodległości w poszczególnych dzielnicach obowiązywało prawo państw zaborczych, z których tylko niemiecki Kodeks Cywilny (BGB, 1896r.) normował całokształt stosunków prawnorodzinnych na zasadzie świeckosci prawa -prace kodyfikacyjne przerwał wybuch II wojny światowej, zostały one dokończone po jej zakończeniu, co poskutkowało uchwaleniem 4 dekretów:
prawo małżeńskie, dekret z 1945r.
prawo rodzinne, dekret z 1946r.
prawo opiekuńcze, dekret z 1946r. prawo małżeńskie majątkowe, dekret z 1946r. -dopiero Kodeks Rodzinny z 1950r. unormował całość stosunków prawno rodzinnych w jednym akcie prawnym -ze względu na krytykę kodeksu w 1964r. uchwalono nowy Kodeks rodzinny i opiekuńczy (KRO) 2) Budowa KRO  KRO składa się z trzech zasadniczych członków:
prawo małżeńskie
prawo dotyczące stosunków między rodzicami a dziećmi
prawo opiekuńcze -KRO respektuje zasadę autonomii rodziny i dlatego ingerencja państwa (sądu) w stosunki rodzinne jest wyjątkiem ograniczonym do sytuacji szczególnych, najczęściej patologicznych -prawo rodzinne zawarte w KRO jest działem prawa cywilnego -KRO reguluje zarówno stosunki majątkowe jak i osobiste między członkami rodziny -stosunki prawnorodzinne uregulowane są metodą cywilistyczną -konsekwencją przynależności prawa rodzinnego do prawa cywilnego jest stosowanie wprost przepisów części ogólnej KC, chyba że określone zagadnienie jest inaczej unormowane w KRO (np. wady oświadczenia o zawarciu małżeństwa ) 2.2. ŹRÓDŁA PRAWA RODZINNEGO I OPIEKUŃCZEGO 1) Konstytucja  Konstytucja RP uznaje małżeństwo, macierzyństwo, rodzicielstwo i rodzinę za wartości samoistne oraz zapewnia im ochronę w ramach grupy rodzinnej, jak i w wymiarze indywidualnym -ponadto przepisy:
wskazują na ochronę autonomii rodziny zwłaszcza w stosunkach między rodzicami a dziećmi deklarują ochronę dobra dziecka w kontekście dobra rodziny deklarują bezpieczeństwo socjalne
chronią prywatność człowieka i jego życie rodzinne -Konstytucja nie kreuje bezpośrednio stosunków prawnorodzinnych, ale formułuje ogólne dyrektywy dla ustawodawcy 2) Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz inne ustawy

(…)

… nad dzieckiem oraz o przywracaniu pieczy (1980r.) Europejska konwencja o wykonywaniu praw dzieci (1966r.) Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych (1966r.) Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych (1966r.) Konwencja o prawach dziecka (1989r.) 3) Główne zasady prawa rodzinnego:
Zasada szczególnej ochrony rodziny
-zasada wyrażona w Konstytucji oraz KRO -ma ona na względzie…
… rodzicielskiej
ustanawianiu przysposobienia lub opieki -główne dyrektywy zawiera przede wszystkim Konwencja o prawach dziecka -dla ochrony praw dziecka powołano również Rzecznika Praw Dziecka
Zasada trwałości małżeństwa
-odnosi się nie tylko do samych małżonków, ale również jest instrumentem ochrony rodziny jako grupy społecznej -realizacja tego postulatu następuje przede wszystkim w postępowaniu o rozwód…

A. SĄDY RODZINNE
Sądy rodzinne  sądami rodzinnymi określa się funkcjonujące w strukturze sądów rejonowych wydziały rodzinne i nieletnich -sądy rodzinne orzekają w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego
-wyjątkiem są:
sprawy rozwodowe i o separację - należą one do kompetencji wydziałów cywilnych sądów okręgowych
spraw o podział majątku wspólnego - są sprawami cywilnymi)
a także w sprawach…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz