Wykład - pomoc społeczna

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1043
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - pomoc społeczna - strona 1 Wykład - pomoc społeczna - strona 2 Wykład - pomoc społeczna - strona 3

Fragment notatki:

Lokalne strategie mieszkaniowe dr Radosław Cyran
Wykład 5
POMOC SPOŁECZNA jako przejaw polityki mieszkaniowej gminy
Pomoc dla bezdomnych
Osoba lub rodzina ma prawo do schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania, jeżeli jest tego pozbawiona.
Udzielenie schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego w:
noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i innych miejscach do tego przeznaczonych.
Osoba bezdomna może zostać objęta indywidualnym programem wychodzenia z bezdomności, polegającym na wspieraniu osoby bezdomnej w rozwiązywaniu jej problemów życiowych, w szczególności rodzinnych i mieszkaniowych, oraz pomocy w uzyskaniu zatrudnienia.
W ramach działań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach realizowana jest pomoc osobom bezdomnym poprzez trójstopniowy program wychodzenia z bezdomności:
I etap - zapewnienie schronienia i innych potrzeb na elementarnym poziomie w Ogrzewalni lub Schronisku.
II etap - zapewnienie całodobowego schronienia typu hotelowego w Hotelu Pomocy Społecznej lub Domu Noclegowym
III etap - mieszkania readaptacyjne jako miejsce sprawdzenia nabytych umiejętności i przygotowania się do pełnej samodzielności
I etap
Ogrzewalnie dla bezdomnych to ośrodki wsparcia przeznaczone do udzielania doraźnej i okresowej pomocy. Pomoc ta przeznaczona jest dla mężczyzn bezdomnych z terenu Katowic. Miasto Katowice udziela dotacji dla dwóch organizacji: Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta prowadzącego ogrzewalnię przy ul. Sądowej 1 - dysponuje 35 miejscami oraz Górnośląskiego Towarzystwa Charytatywnego prowadzącego ogrzewalnię przy ul. Sienkiewicza 23 - dysponuje 25 miejscami
Z uwagi na konieczność zapewnienia dodatkowego schronienia bezdomnym mężczyznom w okresie zimowym od XI 08 - III 09, umowa z Caritas Archidiecezji Katowickiej została rozszerzona poprzez wprowadzenie na ten okres dodatkowego schronienia w Noclegowni, dysponującej 11 miejscami.
II etap
zapewnienie całodobowego schronienia typu hotelowego w :
Hotelu Pomocy Społecznej (ośrodek wsparcia dla bezdomnych kobiet, kobiet z dziećmi i rodziną, ofiar klęsk żywiołowych, ekologicznych, przypadków losowych i oczekujących na przyznanie mieszkań zamiennych lub wyremontowanie dotychczas zajmowanych lokali oraz w przypadku ostrych konfliktów rodzinnych, zagrażających ich zdrowiu lub życiu; Hotel Pomocy Społecznej wraz z filiami dysponuje 90 miejscami noclegowymi.
lub Domu Noclegowym (ośrodek wsparcia dla bezdomnych mężczyzn) osobom gotowym do współpracy w rozwiązywaniu swoich problemów oraz osobom chorym i niepełnosprawnym.

(…)

…. W 2008r. narastająco pomocą objęto 12 osób.
Mieszkanie chronione dla osób, które ze względu na wiek, niepełnosprawność lub chorobę nie wymagają usług w zakresie świadczonym przez dom pomocy społecznej, a usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania są niewystarczające lub ze względu na warunki mieszkaniowe czy bytowe, są trudne do realizacji znajduje się przy ul. Łętowskiego 6a (6 miejsc)i jest przeznaczone…
…, która ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebuje wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymaga usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, w szczególności :
Osobie z zaburzeniami psychicznymi, osobie opuszczającej rodzinę zastępczą, placówkę opiekuńczo-wychowawczą, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zakład dla nieletnich…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz