Lokalne strategie mieszkaniowe

note /search

Wykład - cele i zasady racjonalnej polityki budżetowej

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Lokalne strategie mieszkaniowe
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1057

Lokalne strategie mieszkaniowe dr Radosław Cyran Wykład 1 CELE I ZASADY RACJONALNEJ POLITYKI MIESZKANIOWEJ Polityka mieszkaniowa to zespół decyzji i poczynań prowadzących do osiągnięcia założonego modelu warunków i stosunków mieszk...

Wykład - Lokalne strategie mieszkaniowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Lokalne strategie mieszkaniowe
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1274

Lokalne strategie mieszkaniowe dr Radosław Cyran Wykład 2 Zgodnie z Ustawą z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W obszarze bezpośrednio związanym z gospodarką mieszkaniową zadania własne gminy obejmują następujące spr...

Wykład - przykładowy plan strategii marketingowej

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Lokalne strategie mieszkaniowe
Pobrań: 105
Wyświetleń: 973

Lokalne strategie mieszkaniowe dr Radosław Cyran Wykład 3 PRZYKŁADOWY PLAN STRATEGII MIESZKANIOWEJ Wstęp Wprowadzenie do polityki mieszkaniowej Zadania gminy w zakresie gospodarki mieszkaniowej Wydatki na mieszkalnictwo z budżetu miasta Sytuacja mieszkaniowa w mieście 4.1 Zasób mieszkaniowy i w...

Wykład - ocena sytuacji mieszkaniowej

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Lokalne strategie mieszkaniowe
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1246

Lokalne strategie mieszkaniowe dr Radosław Cyran Wykład 4 OCENA SYTUACJI MIESZKANIOWEJ Ocena rozwoju mieszkalnictwa w dokonana została poprzez ocenę sytuacji mieszkaniowej, tj. warunków zamieszkiwania. Składają się na nią takie czynniki, jak: stan ilościowy oraz struktura własnościowa zasobów mie...

Wykład - pomoc społeczna

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Lokalne strategie mieszkaniowe
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1183

Lokalne strategie mieszkaniowe dr Radosław Cyran Wykład 5 POMOC SPOŁECZNA jako przejaw polityki mieszkaniowej gminy Pomoc dla bezdomnych Osoba lub rodzina ma prawo do schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania, jeżeli jest tego pozbawiona. Udzielenie schronienia następuje przez przyznanie tymcz...

Wykład - Prywatyzacja zasobu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Lokalne strategie mieszkaniowe
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1246

Lokalne strategie mieszkaniowe dr Radosław Cyran Wykład 7 Prywatyzacja zasobu KIERUNEK DZIAŁAŃ: Racjonalna prywatyzacja zasobu mieszkaniowego gminy Prywatyzacja jest procesem działań mających na celu zmianę struktury własności na rzecz własności prywatnej, zwiększając jednocześnie rolę rynku i k...