Wykład - cele i zasady racjonalnej polityki budżetowej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1008
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - cele i zasady racjonalnej polityki budżetowej - strona 1 Wykład - cele i zasady racjonalnej polityki budżetowej - strona 2 Wykład - cele i zasady racjonalnej polityki budżetowej - strona 3

Fragment notatki:

Lokalne strategie mieszkaniowe dr Radosław Cyran
Wykład 1
CELE I ZASADY RACJONALNEJ POLITYKI MIESZKANIOWEJ
Polityka mieszkaniowa to zespół decyzji i poczynań prowadzących do osiągnięcia założonego modelu warunków i stosunków mieszkaniowych oraz zasad funkcjonowania gospodarki mieszkaniowej. Interwencje publiczne w sektorze mieszkaniowym przyjmować mogą postać: środków prawnych środków administracyjnych, pomocy finansowej i (lub) bezpośrednich działań.
Celami szczegółowymi polityki mieszkaniowej są m.in.:
zapewnienie schronienia najuboższym,
poprawa stanu technicznego zasobu mieszkaniowego,
rozwój budownictwa na wynajem,
zwiększenie efektów rzeczowych budownictwa mieszkaniowego.
Politykę mieszkaniową można rozpatrywać w aspekcie ekonomicznym, socjalnym i technicznym.
Problematyka ekonomiczna obejmuje metody określania potrzeb mieszkaniowych i poziomu ich zaspokojenia przy optymalnym wykorzystaniu dostępnych środków, Problematyka społeczna przejawia się w położeniu nacisku na warunki mieszkaniowe ludności. Aspekty techniczne obejmują powiązania gospodarki mieszkaniowej z budownictwem, działalnością remontową oraz procesy przebudowy i modernizacji zasobów mieszkaniowych. Państwo poprzez politykę mieszkaniową może oddziaływać na:
wzrost podaży mieszkań i (lub) wzrost popytu mieszkaniowego
Uznaje się, że Państwo nie powinno zastępować, lecz wspomagać obywateli w ich wysiłkach zmierzających do pozyskania mieszkania. Środki publiczne powinny być jedynie dopełnieniem środków gospodarstw domowych oraz środków pochodzących z rynku kapitałowego.
Uznaje się, że w gospodarce rynkowej polityka mieszkaniowa winna kierować się następującymi zasadami:
Celowością - pomoc skierowana powinna być do osób najbardziej potrzebujących, a nie do tych, którzy są w stanie sami zrealizować własne potrzeby mieszkaniowe.
Przejrzystością - polityka dotacyjna musi być przejrzysta i zrozumiała dla wszystkich.
Sprawiedliwością - polityka sprawiedliwa dla większości uczestników - czy ma to być polityka progresywna (korzyści maleją, gdy rosną dochody), czy też regresywna (wszystkim po równo).
Maksymalnym wykorzystaniem środków sektora prywatnego - wybranie takich rozwiązań, które pozwolą optymalne wykorzystanie środków gospodarstw domowych i sektora prywatnego - większość wydatków na mieszkalnictwo winno pochodzić ze środków prywatnych.
Polityką zachęcania i podtrzymywania rozwoju prywatnego rynku, czyli polityką, która nie konkuruje z mechanizmami rynkowymi, przede wszystkim z komercyjnymi możliwościami finansowania inwestycji mieszkaniowych, a jest w stosunku do nich komplementarna.

(…)

… dla osób, których dochody są wystarczające do zaspokojenia swoich potrzeb mieszkaniowych na wolnym rynku, zarówno w formie:
umów najmu z rynkowym poziomem czynszu lub nabycia prawa własności do nieruchomości lokalowej lub nieruchomości gruntowej zabudowanej domem jednorodzinnym, lub nabyciem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w spółdzielni mieszkaniowej.
Wydaje się, że instrumenty polityki…
…:
mieszkania dla osób bezdomnych, których potrzeby mogą być realizowane poprzez umieszczenie w domach pomocy społecznej, schroniskach dla bezdomnych, noclegowniach;
pomieszczenia tymczasowe dla osób w stosunku, do których orzeczona została eksmisja z zajmowanego lokalu, bez prawa do lokalu socjalnego;
mieszkania dla osób, które chwilowo znalazły się w niedostatku, a których potrzeby mogą być realizowane…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz