Wykład - ocena sytuacji mieszkaniowej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1141
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - ocena sytuacji mieszkaniowej - strona 1 Wykład - ocena sytuacji mieszkaniowej - strona 2

Fragment notatki:

Lokalne strategie mieszkaniowe dr Radosław Cyran
Wykład 4
OCENA SYTUACJI MIESZKANIOWEJ
Ocena rozwoju mieszkalnictwa w dokonana została poprzez ocenę sytuacji mieszkaniowej, tj. warunków zamieszkiwania. Składają się na nią takie czynniki, jak: stan ilościowy oraz struktura własnościowa zasobów mieszkaniowych, stan jakościowy zasobów mieszkaniowych,
stan ilościowy budownictwa mieszkaniowego.
struktura inwestorska budownictwa mieszkaniowego,
szacunek potrzeb mieszkaniowych. Na sytuację mieszkaniową wpływają również czynniki kształtujące popyt oraz potrzeby mieszkaniowe, do których zalicza się zjawiska demograficzne, zmiany liczby gospodarstw domowych oraz dynamikę procesów migracyjnych.
Struktura wiekowa zasobu mieszkaniowego Miasta Katowice, według stanu na koniec 2002, była następująca:
wybudowane przed 1918r.: 20 452 mieszkań (16,3% ogółu),
wybudowane w latach 1918-1944: 13 533 mieszkań (10,8 % ogółu),
wybudowane w latach 1945 - 1970: 35 269 mieszkań (28,1 % ogółu),
wybudowane w latach 1971-1988: 49 994 mieszkań (39,8 % ogółu),
wybudowane w latach 1989 -2002: 6296 mieszkań (5,0 % ogółu).
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
Obowiązujące obecnie miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obejmują 2762,67 ha, co stanowi 16,79 % powierzchni miasta, Łącznie w MPZP pod zabudowę mieszkaniową przeznaczonych jest 318 ha.
sporządzane obecnie projekty planów obejmują 3032,08 ha, czyli 18,43% powierzchni miasta. Bilans ilościowy potrzeb mieszkaniowych
przyjmuje się, że na każde gospodarstwo domowe powinno przypadać 1 mieszkanie,
przyjęto zgodnie z Prognozą liczby ludności na lata 2008-2030, że w 2020r. liczba ludności w Katowicach wyniesie 270 200 (GUS)
zgodnie z Prognozą gospodarstw domowych na lata 2003-2030) przyjęto, że w 2008r. średnio 1 gospodarstwo domowe składało się z 2,371 osób, zaś w 2020r. będzie składało się z 2,224 osób ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz