Wykład - Prywatyzacja zasobu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1246
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Prywatyzacja zasobu - strona 1 Wykład - Prywatyzacja zasobu - strona 2 Wykład - Prywatyzacja zasobu - strona 3

Fragment notatki:

Lokalne strategie mieszkaniowe dr Radosław Cyran
Wykład 7
Prywatyzacja zasobu
KIERUNEK DZIAŁAŃ: Racjonalna prywatyzacja zasobu mieszkaniowego gminy
Prywatyzacja jest procesem działań mających na celu zmianę struktury własności na rzecz własności prywatnej, zwiększając jednocześnie rolę rynku i konkurencji oraz efektywność zarządzania. Sprzedaż mieszkań należących do gminy jest mechanizmem realokacji zasobu w oparciu o reguły rynkowe. Należy się również spodziewać zwiększenia wielkości nakładów na utrzymanie zasobu przez prywatnych właścicieli mieszkań. Dla gminy prywatyzacja mieszkań komunalnych oznacza strumień jednorazowego dochodu ze sprzedaży lokali. W latach 2010-2020 planuje się sprzedaż lokali mieszkalnych na poziomie 100 lokali corocznie. Sprzedaż lokali mieszkalnych w latach 2010-2020 odbywać się będzie przy uwzględnieniu następujących zasad:
1. wolne lokale mieszkalne należące do zasobów miasta Katowice o powierzchni użytkowej przekraczającej 80m2 w nieruchomościach będących własnością wspólnot mieszkaniowych z udziałem miasta Katowice, dla których wykonana jest dokumentacja techniczna, należy zbywać w drodze przetargu nieograniczonego, 2. wolne lokale mieszkalne należące do zasobów miasta Katowice o powierzchni użytkowej nieprzekraczającej 80m2 w nieruchomościach będących własnością wspólnot mieszkaniowych z udziałem miasta Katowice lub innych podmiotów, których sprzedaż doprowadzi do zniesienia współwłasności z udziałem Miasta, należy zbywać w drodze przetargu nieograniczonego,
3. dążyć do zbywania nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi. Wszystkie zwalniane budynki mieszkalne jednorodzinne (pustostany) powinny być zbywane przez Miasto w drodze przetargu nieograniczonego, 4. wyłączenie ze sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych będących własnością miasta Katowice, może nastąpić na podstawie zarządzeń Prezydenta Miasta Katowice - Prezydent Miasta może wyrazić zgodę na zbywanie lokali w wyłączonych ze sprzedaży budynkach, w sytuacji, gdy wszyscy najemcy lokali w nieruchomości przystąpili do czynności związanych ze skutecznym nabyciem lokali w nieruchomości, z zastrzeżeniem pkt 5. - Prezydent Miasta może wyrazić zgodę na zbywanie lokali w wyłączonych ze sprzedaży budynkach: - w sytuacji, gdy najemcy ponad 50% ogółu lokali w nieruchomości przystąpili do czynności związanych ze skutecznym nabyciem wszystkich lokali w nieruchomości, z zastrzeżeniem pkt 5, - ze względu na rozwiązania techniczne nieruchomości, z zastrzeżeniem pkt 5,
5. wyłączone są ze sprzedaży lokale mieszkalne w budynkach wybudowanych po 2001r. i w budynkach będących własnością miasta Katowice, w których wykonano po 2000r. remont kapitalny lub remont kapitalny połączony z termomodernizacją, ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz