Projekt socjalny - bezdomność

Nasza ocena:

3
Pobrań: 224
Wyświetleń: 4053
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Projekt socjalny - bezdomność - strona 1

Fragment notatki:

Ma objętość 3 strony zapisane w formacie WordPad. Fragment notatki który troszkę opowie o tym co znajdziecie w środku i miejmy nadzieję was zaciekawi: W 2000r. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej R.P. opracowało Program ?Bezdomność?. W programie tym przewidziano: na leki i środki pomocnicze około 1 zł na bezdomnego na rok, na środki żywności około 4 zł na bezdomnego na rok, na ubezpieczenie zdrowotne około 10 zł na bezdomnego na rok, na te i inne rzeczy państwo wydało sporo pieniędzy chcesz wiedzieć ile dlaczego gdzie kiedy po co, ściągnij notatkę.

PROJEKT SOCJALNYZbiórka pieniędzy na pomoc dla osób bezdomnych poprzez zorganizowanie spotkania uświadamiającego o problemie.1.Bezdomność jest jednym z poważniejszych zjawisk patologii społecznej. Moje dotychczasowe obserwacje problemu bezdomności jednoznacznie wskazują, że jest to problem interdyscyplinarny i ma ścisły związek z socjologią, psychologią społeczną, psychiatrią, pedagogiką resocjalizacyjną i prawem. Dlatego właśnie bezdomność jest tematem mojej pracy.2. Spis treści:WSTĘP1. Uzasadnienie wyboru tematu2. Spis treści3. Definicja bezdomności wg PrzymeńskiegoROZDZIAŁ I1. Dane statystyczne
/> 2. Przyczyny bezdomnościROZDZIAŁ II1. Cel główny :pomoc2. Cel szczegółowy: zmiana wizerunku bezdomnychROZDZIAŁ III1. Realizacja spotkania2. KosztorysZAKOŃCZENIEBIBLIOGRAFIAZAŁĄCZNIKI3. Bezdomność jest to sytuacja osób, które w danym czasie nie posiadają i własnym staraniem nie mogą zapewnić sobie takiego schronienia, które mogliby uważać za swoje i które spełniałoby minimalne warunki, pozwalające uznać je za pomieszczenie mieszkalne.ROZDZIAŁ I1.Z uwagi na rosnącą liczbę bezdomnych, wśród których znajdują się również matki z małymi dziećmi i kobiety samotne, niezbędnym staje się więc niesienie im pomocy.Przy wyborze tematu do mojego projektu socjalnego kierowałam się również przerażającymi statystykami, które obrazują krytyczny stan osób bezdomnych i znikomą pomoc z organizacji rządowych:Szacując liczbę osób bezdomnych w Polsce na około 100 tys. osób wynosi to do 0,26% całej ludności Polski (38,5 mln osób).W 2000r. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej R.P. opracowało Program “Bezdomność”. W programie tym przewidziano:1. na leki i środki pomocnicze około 1 zł na bezdomnego na rok, 2. na środki żywności około 4 zł na bezdomnego na rok, 3. na ubezpieczenie zdrowotne około 10 zł na bezdomnego na rok, 4. sumarycznie około 50 zł na bezdomnego na rok, Szacunkowe dane dotyczące liczby bezdomnych, środków finansowych na pomoc dla bezdomnych oraz środków finansowych na pomoc dla bezdomnego na rok w poszczególnych województwach przedstawia Tabela nr 1.2.Przyczyny bezdomności wg badań z inicjatywy Stowarzyszenia Lekarze Świata w Warszawie• Rozpad rodziny• Wyrzucenie bądź zmuszenie do opuszczenia domu przez rodzinę• Utrata pracy i miejsca w hotelu robotniczym• Alkoholizm i przestępstwo• Śmierć bliskiej osoby• Inne (opuszczenie domu dziecka, losowe np. pożar czy zawalenie budynku)ROZDZIAŁ II1. Główny cel to materialna pomoc osobom bezdomnym i porawa obecnego stanu rzeczy poprzez zorganizowanie spotkania na które zaproszeni zostaną potencjalni sponsorzy. Po zaznajomieniu gości z obecną sytuacją i ze statystykami, będę próbować nakłonić ich do pomocy i do współpracy.2. Działania zmieniające wizerunek bezdomnych:Przeniesienie uwagi na bezdomne kobiety i dzieciPrzekonanie gości ze uzależnienia, przeszłość kryminalna i choroby psychiczne dotyczą mniejszości bezdomnych

(…)

… sali. Fundusze natomiast potrzebne są na ulotki informacyjne i przekąski dla gości. Na spotkanie zostaną zaproszeni przedstawiciele duzych firm, przedsiębiorstw i sektora publicznego drogą pocztową. 2. Ulotki - 1000 sztuk cena 100 zł Przekąski - 500 zł Znaczki pocztowe - 100 szt -110 zł Koperty - 100 szt - 10 zł ZAKOŃCZENIE Obecnie liczba bezdomnych uległa zwielokrotnieniu i z braku dokładnych danych - szacuje się ją w Polsce na 10-30 tys. Zmiany zaszły także w strukturze wiekowej. Z danych wrocławskiego Schroniska im. św. Brata Alberta za rok 1995 wynika, że aż 71 % mieszkańców tego Schroniska było w wieku do 55 lat, w tym 8 % - w wieku do lat 30. Zwiększył się więc udział młodych osób bezdomnych i w wieku produkcyjnym. Instytucje pomocowe nie są w stanie pomóc w dostatecznym stopniu…
… resocjalizacyjną i prawem. Dlatego właśnie bezdomność jest tematem mojej pracy. 2. Spis treści: WSTĘP 1. Uzasadnienie wyboru tematu 2. Spis treści 3. Definicja bezdomności wg Przymeńskiego ROZDZIAŁ I 1. Dane statystyczne /> 2. Przyczyny bezdomności ROZDZIAŁ II 1. Cel główny :pomoc 2. Cel szczegółowy: zmiana wizerunku bezdomnych ROZDZIAŁ III 1. Realizacja spotkania 2. Kosztorys ZAKOŃCZENIE BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKI…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz