Rodzina zastępcza - strona 4

Rola domów pomocy społecznej

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Rafał Miernik
 • Polityka społeczna
Pobrań: 91
Wyświetleń: 896

i wychowanie do czasu powrotu do rodziny lub umieszczenia w rodzinie zastępczej, placówce rodzinnej...

Prawna regulacja pomocy społecznej

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Ewa Załęski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 686

-wychowawczych, resocjalizacyjnych, zakłady dla nieletnich i rodziny zastępcze, o których mowa w art. 31c ust. 1...

Profesje społeczne w Europie-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Ewa Bożena Marynowicz-Hetka
 • Pedagogika społeczna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 672

takich osób. W Polsce, osoba z wyższym wykształceniem, która chce założyć rodzinę zastępczą musi mieć...

Choroba sieroca - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Barbara Woynarowska
 • Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1092

jak najszybciej powinno znaleźć się w rodzinie zastępczej lub adopcyjnej. Każde dziecko jest inne, przebywa w domu...

Typologia rodzin

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • Psychologia
Pobrań: 119
Wyświetleń: 2471

) -rodzina zastępcza -rodzina dzieci nieślubnych, konkubinaty 3.Podział ze względu na liczebność dzieci...

URLOP MACIERZYŃSKI, WYCHOWAWCZY

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Małgorzata Skoczny
 • Prawo pracy
Pobrań: 56
Wyświetleń: 686

dziecko na wychowanie jako rodzina zastępcza, z wyjątkiem rodziny zastępczej pełniącej zadania pogotowia...

Rodzaje ubezpieczeń pracowniczych

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Małgorzata Skoczny
 • Prawo pracy
Pobrań: 56
Wyświetleń: 742

przed objęciem pełnoletniości, wnuki, rodzeństwo i inne dzieci w tym również w ramach rodziny zastępczej Małżonek...