Typologia rodzin

Nasza ocena:

3
Pobrań: 112
Wyświetleń: 2464
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Typologia rodzin - strona 1 Typologia rodzin - strona 2 Typologia rodzin - strona 3

Fragment notatki:

TYPOLOGIA RODZIN; 1.Podział ze względu na zamieszkanie - rodzina wielkomiejska (z reguły wyizolowana ze środowiska sąsiedzkiego, nie poddana jego kontroli w takim stopniu jak dwie powyższe rodziny, nie znajdująca też w nim oparcia w sytuacjach kryzysowych. Zdana raczej na pomoc różnych sformalizowanych instytucji aniżeli grupy sąsiedzkie). -rodzina średniego miasta - rodzina małomiasteczkowa (z reguły funkcjonuje w obrębie niewielkich społeczności lokalnych w związku z czym silny wpływ na jej funkcjonowanie wywierają typowe dla tych społeczności ożywione stosunki sąsiedzkie).
- rodzina wiejska (funkcjonuje w obrębie niewielkich społeczności lokalnych w związku z czym silny wpływ na jej funkcjonowanie wywierają typowe dla tych społeczności ożywione stosunki sąsiedzkie ).
2.Podział ze względu na więzi emocjonalne; - rodzina pełna (rodzice i dzieci)
- rodzina niepełna (to rodzina jednego rodzica, rodzina samotnego rodzica lub rodzina pełnoletniego rodzeństwa wychowującego swe niepełnoletnie rodzeństwo) (kiedy ktoś zmarł) -rodzina rozbita (ktoś odszedł, rozwód)
- rodzina zrekonstruowana ( to rodzina, która od początku była niepełna albo taką się potem stała i na powrót została zrekonstruowana np. przez ponowny ślub) ( z nowa mama/tata) -rodzina zastępcza - rodzina dzieci nieślubnych, konkubinaty 3.Podział ze względu na liczebność dzieci; -rodzina małodzietna (1-2 dzieci) -rodzina średniodzietna (3-4 dzieci) -rodzina wielodzietna (więcej niż 4 dzieci) ( PRZEOBRAŻENIA !!! - 1. wzrost rozwodów w rodzinie, 2. zmniejszenie się roli ojca i męża w rodzinie, 3. wzrost zatrudnienia kobiet poza domem, 4. nieprzestrzeganie norm współżycia społecznego 5. laicyzacja życia codziennego)
POSTAWY RODZICIELSKIE wg W. Szewczuk - pojęcie postawy twórczej zostało zdefiniowane jako ; względnie trwała dynamiczna organizacja związana z określonym przedmiotem struktur i procesów poznawczych, emocjonalnych , oraz schematów zachowania się , którą charakteryzuje różny stopień złożoności, zwartości, siły, trwałości, natężenia ważności i adekwatności. E.B. Hurkoch ( 9 typów) 1.Nadmiernie opiekuńcza -przesadna opieka
-zależność dzieci od innych
-brak zaufania do siebie
-frustracja 2.Permisywna -dzieci robią co chcą
-brak ograniczeń
-dziecko jako ośrodek zainteresowania w domu 3.Pobłażająca -przesadny permisywizm
-samolubne, tyranizuje otoczenie


(…)


-wrogość, frustracja
-poczucie bezradności
5.Akceptująca
-żywe zainteresowanie się dzieckiem
-obdarzanie miłościa
-dbanie o zainteresowania i zdolności
-jest dzieckiem uspołecznionym
-przyjazdę, chętne do współpracy
-zrównoważone emocjonalnie
6.Dominująca
-dzieci zdominowane
-grzeczne, nieśmiałe
-posiada kompleks niższości
-poczucie krzywdy
7.Ulegania dziecku
-dzieci w domu są dominujące
-narzucają swoją…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz