Remitent - strona 16

Środki egzekucyjne należności pieniężnych

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. prof. dr hab. Grzegorz Leszczyński
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1393

. jak odbieramy weksel posiadaczowi, to może być przekazana remitentowi, czyli tej osobie, czyli tej osoby...

Bankowość - pojęcia, wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr hab. Ewa Miklaszewska
 • Bankowość
Pobrań: 1260
Wyświetleń: 2716

Struktura sektora (wg EBC): Bank Centralny Pozostałe monetarne instytucje finansowe (licencjonowane -banki uniwersalne, komercyjne, specjalistyczne, spółdzielnie kredytowe) Oddziały zagranicznych instytucji kredytowych Międzynarodow...

Operacje rozliczeniowe

 • mgr Emilia Stola
 • Bankowość
Pobrań: 154
Wyświetleń: 924

, gdy wystawiono go w innym kraju pozaeuropejskim. Czek jest dokumentem przenaszalnym przez indos. Zarówno remitent...

Prawo zobowiązań

Pobrań: 98
Wyświetleń: 1561

Z jej treści dowiemy się więcej na takie tematy, jak: uprawnienia wierzyciela, treść i rodzaje świadczenia, wysokość odszkodowania, umowy, bezpodstawne wzbogacenie, czyny niedozwolone. Ponadto są w niej omówione takie zagadnienia, jak: wykonywanie zobowiązań, wygaśnięcie zobowiązań, sprzedaż, najem...

Mikroekonomia- wykłady

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Mikroekonomia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 917

przez pośrednika na rachunek i ryzyko remitenta) Submisja prywatna (pośrednik organizuje dystrybucje na własne...

Handel zagraniczny

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Handel międzynarodowy
Pobrań: 196
Wyświetleń: 3346

od spełnienia przez beneficjenta (remitenta) określonych warunków: czeki, polecenie wypłaty, przekazy bankowe...