Środki egzekucyjne należności pieniężnych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1911
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Środki egzekucyjne należności pieniężnych - strona 1  Środki egzekucyjne należności pieniężnych - strona 2  Środki egzekucyjne należności pieniężnych - strona 3

Fragment notatki:

. Środki egzekucyjne należności pieniężnych w postępowaniu egzekucyjnym właśnie dotyczącym należności pieniężnych te środki egzekucyjne to jest egzekucja:
z pieniędzy;
z wynagrodzenia za pracę;
ze świadczeń (dr Jaworski - świadczeń „społecznych”) zaopatrzenia emerytalnego, z ubezpieczenia społecznego, z renty socjalnej;
z rachunków bankowych;
z innych wierzytelności pieniężnych;
z praw z instrumentów finansowych, zapisanych na rachunku papierów wartościowych, oraz z wierzytelności rachunku pieniężnego służącego do obsługi takich rachunków;
z niezapisanych na rachunku papierów wartościowych;
z weksla;
z autorskich praw majątkowych, czy praw pokrewnych oraz z praw własności przemysłowej; z udziału w spółce z ograniczona odpowiedzialnością;
z pozostałych praw majątkowych;
z ruchomości;
z nieruchomości. Ad. a . Egzekucja z pieniędzy. Przebiega w ten sposób, że zobowiązany na wezwanie poborcy skarbowego płaci należność , albo nie chce zapłacić . Za pokwitowaną należność pieniężną organ egzekucyjny ponosi odpowiedzialność wobec wierzyciela . Środki egzekucyjne należności pieniężnych i jest jeszcze jeden środek - egzekucja z pieniędzy, kiedy zobowiązany, wzywany właśnie o należność albo poborca skarbowy odbiera te pieniądze w wyniku przeszukania jego, czy jego rzeczy itd. Robi to za pokwitowaniem .
Dr Jaworski: „Wydaje mi się że egzekucja z pieniędzy jest egzekucją najczęściej stosowaną i taką najbardziej wygodną. Mówię o tym dlatego, że to jest taki podstawowy środek egzekucyjny. Ad. b . Egzekucja z wynagrodzenia za pracę. Zastosowanie tego środka następuje w 2 FAZACH:
Organ egzekucyjny przesyła do pracodawcy zobowiązanego zawiadomienie o zajęciu części wynagrodzenia (części wynagrodzenia, bo chodzi o wynagrodzenie tej części, która nie jest zwolniona spod egzekucji, ma ona zasadę poszanowania minimum egzystencji zobowiązanego, więc wszystkiego mu zabrać niestety nie możemy). Zawiadomienie, które jest wysyłane do organu zawiera wezwanie skierowane do pracodawcy, aby nie wypłacał tej zajętej części wynagrodzenia zobowiązanemu , tylko zamiast wypłacać zobowiązanemu, żeby wpłacał je aż do pełnego pokrycia (to może być co miesiąc sukcesywnie) zajętej należności. Może tę wpłatę dokonać
albo do organu egzekucyjnego;
albo bezpośrednio do wierzyciela. Organ egzekucyjny, który przeprowadza tę egzekucję, jest gospodarzem, więc w przypadku drugiego wariantu trzeba organ egzekucyjny o tym zawiadomić . Czynność organu egzekucyjnego, to właśnie

(…)

… nieruchomości przez wezwanie zobowiązanego do zapłaty tej należności pod rygorem przystąpienia do opisu i oszacowania wartości nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego (o którym mowa w przepisach o gospodarce nieruchomościami, przy czym rzeczoznawca ten nie pracuje za darmo i dlatego dokonuje tego pod rygorem, dlatego należy mu zapłacić za operat szacunkowy);
Sprzedaż zajętej nieruchomości, która nastepuje…
… o przyznaniu własności w pozwoleniu przez licytatora depozytu sądowego celem nabycia. Nabywa się tę nieruchomość bez obciążeń, czyli w momencie nabycia wygasają te prawa, czy roszczenia osób trzecich, które są ujawnione w księdze wieczystej, ALE: poza wyjątkami - służebności, czy użytkowanie, czy prawo dożywocia NIE WYGASA. To postanowienie, gdy stało się ostateczne stanowi tytuł do wykreślenia w księdze…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz