Egzekucja ze świadczeń z emerytury

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 721
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Egzekucja ze świadczeń z emerytury - strona 1 Egzekucja ze świadczeń z emerytury - strona 2

Fragment notatki:

EGZEKUCJA ZE ŚWIADCZEŃ Z ZAOPATRZENIA EMERYTALNEGO I UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ORAZ RENTY SOCJALNEJ Bardzo podobna do egzekucji z wynagrodzenia za pracę.
Ma miejsce, gdy zobowiązanym jest osoba fizyczna uzyskująca świadczenia z:
zaopatrzenia emerytalnego,
ubezpieczenia społecznego
rentę socjalną.
Czynności organu egzekucyjnego są wówczas skierowane do :
organu rentowego
zobowiązanego
Po pierwsze, organ przesyła zawiadomienie do właściwego organu rentowego ds. wypłaty zawiadomienie o zajęciu części świadczenia z poszanowaniem minimum egzystencji. W zawiadomieniu organ egzekucyjny wskazuje:
należność pieniężną
odsetki
koszty egzekucyjne
Organ egzekucyjny wzywa organ rentowy do wpłacania wskazanej kwoty na jego konto, zamiast wypłaty zobowiązanemu i poucza o obowiązkach organu i ewentualnych sankcjach.
Organ ma 7 dni od doręczenia zawiadomienia na poinformowanie o świadczeniach zobowiązanego.
Organ zawiadamia o zmianach i składa oświadczenia o ewentualnych przeszkodach.
Po drugie, organ egzekucyjny zawiadamia zobowiązanego o zajęciu przysługujących mu świadczeń niezwolnionych spod egzekucji
organ poucza, że zobowiązany nie może rozporządzać zajętym mieniem, gdyż byłoby ono z mocy prawa nieważne, obojętnie czy następuje przed czy po zajęciu
organ doręcza odpis tytułu wykonawczego i odpis zawiadomienia o zajęciu świadczeń naruszenie przez zobowiązanego powyższych obowiązków może rodzić odpowiedzialność zarówno cywilną jak i karną. Zajęcie świadczeń jest dokonywane z chwilą doręczenia organowi rentowemu zawiadomienia o zajęciu
zajęcie ma charakter trwały tzn. trwa do czasu zaspokojenia roszczeń
w przypadku zmiany organu rentowego obowiązki przechodzą na niego - przepisy analogiczne jak przy zmianie pracodawcy:
w razie zmiany organu rentowego, stary przesyła nowemu dokumenty o zajęciu i zawiadamia o tym organ egzekucyjny
doręczenie powoduje zajęcie świadczenia w nowym organie rentowym
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz