Remitent - strona 17

Prawo - podstawowe definicje

  • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
  • Prawo
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1274

(remitenta) zapłaty określonej sumy pieniężnej (weksel trasowany), albo sam przyrzeka, że zapłaci sumę...

Rynek finansowy - opracowane pytania

  • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
  • dr Bogna Janik
  • Rynek finansowy
Pobrań: 644
Wyświetleń: 5131

w oznaczonym czasie i do rąk osoby wymienionej w wekslu (remitenta) określonej kwoty. Omów instrumenty rynku...

Bankowosc - pojecia, calosc wykladow - Ewa MIklaszewska

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 210
Wyświetleń: 847

Struktura sektora (wg EBC): Bank Centralny Pozostałe monetarne instytucje finansowe (licencjonowane -banki uniwersalne, komercyjne, specjalistyczne, spółdzielnie kredytowe) Oddziały zagranicznych instytucji kredytowych Międzynarodowe...

Bankowość - wykłady

  • Uniwersytet Gdański
  • Kliknij, jeśli wykładowcy nie ma na liście
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

Bankowość – Ryszard Wierzba Anna Skowron 1. Pieniądz: 7. Finansowanie i prefinansowanie Klientów Pieniądz i funkcje pieniądza Finansowanie bezpośrednie Kreacja pieniądza Finansowanie pośrednie Miary ilości pieniądza Bankowe operacje papierami wartościowymi 2. Banki system bankowy: na rze...

Charakterystyka banku - wykład

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Finanse i bankowość
Pobrań: 56
Wyświetleń: 315

- trasat wierzyciel - remitent W stosowanych czekach rozrachunkowych płatnikiem (trasat) jest bank...