Prawo zobowiązań

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1568
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo zobowiązań - strona 1

Fragment notatki:

Z jej treści dowiemy się więcej na takie tematy, jak: uprawnienia wierzyciela, treść i rodzaje świadczenia, wysokość odszkodowania, umowy, bezpodstawne wzbogacenie, czyny niedozwolone. Ponadto są w niej omówione takie zagadnienia, jak: wykonywanie zobowiązań, wygaśnięcie zobowiązań, sprzedaż, najem, pożyczka, komis, przewóz, spedycja.

Prawo Zobowiązań
Rozdział II: Istota zobowiązania
1. Pojecie zobowiązania w ogólności I. Określenie zobowiązania
Zobowiązanie - jest stosunkiem prawnym, w którym jedna osoba może żądać od drugiej spełnienia świadczenia, a ta ma obowiązek je wykonać. Elementy zobowiązania:
Podmioty - osoby miedzy którymi stosunek istnieje Przedmiot - świadczenie
Treść - Wierzytelność - zobowiązanie ze strony wierzyciela
Dług - zobowiązanie od strony dłużnika
Wierzyciel - podmiot uprawniony do żądania spełnienia świadczenia Dłużnik - podmiot zobowiązany na żądanie wierzyciela do spełnienia świadczenia Osoba trzecia - wyjątkowa sytuacja np. osoba na której rzecz ma być spełnione wymagane przez wierzyciela świadczenie
Wielość wierzycieli i dłużników - sytuacja gdy po jednej ze stron zobowiązania jest więcej niż jedna osoba i każda z nich jest uprawniona do żądania lub zobowiązana do spełnienia świadczenia. Świadczenie - zachowanie się dłużnika zgodne z treścią zobowiązania i polegające na zadośćuczynieniu godnemu ochrony interesowi wierzyciela]
II. Cel zobowiązania cele ekonomiczne stron - zobowiązania służą najczęściej wymianie między uczestnikami stosunku jakichś dóbr i suług zaspokojenie interesu jednej ze stron - np. na podstawie przepisów dotyczących naprawienia szkody
2. Uprawnienia wierzyciela - obowiązki dłużnika I. Charakter więzi prawnej
Stosunki zobowiązaniowe należą do tej kategorii stosunków cywilnoprawnych, które stwarzają miedzy uczestnikami więzi o charakterze względnym tzn., że są one skuteczne tylko między stronami stosunku cywilnoprawnego; wyjątkowo więź stosunku może się rozciągnąć na oznaczoną osobę trzecią. Zwiększona ochrona skuteczność wobec stron trzecich:
art. 59 roszczenia pauliańskie art. 415 czyny niedozwolone(uniemożliwienie dłużnikowi spełnienia świadczenia= przemiesienie świadczenia)
art. 527 niektóre prawa względne mogą uzyskać zwiększoną ochronę po wpisaniu ich do ksiąg wieczystych
niektóre prawa względne posuadają cechy, które zbliżają je w rzeczywistości do praw bezwzględnych II. Wierzytelność jako prawo podmiotowe
Patrząc na stosunek zobowiązaniowy od strony wierzyciela można go uznać za prawo podmiotowe, z tego zobowiązania mogą jednak wynikać różne roszczenia wobec dłużnika(ilekroć jest ich kilka składają się na jedną całość)
Roszczenia:
zasadnicze - uprawnienia do uzyskania świadczenia a przy istnieniu pewnych okoliczności uprawnienia do odszkodowania zamiast lub oprócz świadczenia. (służą do zaspokojenia zasadniczego interesu wierzyciela)
pomocnicze - mają charakter uzupełniający wobec uprawnień zasadniczych, niekiedy ułatwiają ich uzyskanie(wpływają pośrednio na uzyskanie świadczeń zasadniczych )
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz