Religia państwowa - strona 5

Sztuka wczesnochrześcijańska

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Monika Jakubek-Raczkowska
 • Historia sztuki
Pobrań: 616
Wyświetleń: 1841

Konstantyna. Konstantyn po zdobyciu Rzymu i uznaniu chrześcijaństwa za religię państwową obdarował biskupa...

Prycypat, Wergiliusz - wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Janusz Justyński
 • Historia doktryn polityczno-prawnych
Pobrań: 21
Wyświetleń: 721

. Kilkadziesiąt lat później, wypieranie bogów państwowych Rzymu i uznanie chrześcijaństwa za religię państwową...

Konstytucja 3 maja-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Sławomir Maszewski
 • Historia Polski
Pobrań: 420
Wyświetleń: 1183

Rzeczypospolitej. Artykuł I (Religia Panująca) przyznawał religii katolickiej status religii państwowej, zakazując...

średniowiecze - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Anna Gołba
 • Historia filozofii
Pobrań: 42
Wyświetleń: 588

(za splądrowanie go przez Gotów w 410 r.). Główne pytanie: jak chrześcijaństwo (od 380 r. religia państwowa...

Pogranicza Europy - Kaukaz i Ural

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Społeczeństwa i kultury Europy
Pobrań: 21
Wyświetleń: 868

, a następnie z Gruzji (X-XII w.). W X w. chrześcijaństwo obrządku wschodniego stało się religią państwową...

Kościół unicki w Polsce i na Litwie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Zygmunt Babiński
 • Historia Kościoła
Pobrań: 7
Wyświetleń: 861

. Kościół katolicki pod zaborem austriackim W Austrii katolicyzm był religią państwową, ale panował...

Humanizm - Nurty renesansowej dyskusji

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Maria Zmierczak
 • Doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 679

i papiestwa), być religią państwową i obywatelską - absolutyzm monarszy programem stworzenia silnego narodowo...

Najważniejsze części środowiska

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 553

sprawowania władzy przez przywódców religijnych na podstawie przykazań wiary, która jest religią państwową...

Włochy - historia i ustrój

 • Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 63
Wyświetleń: 2408

, a religią państwową jest w 100 procentach katolicyzm. Włochy pod względem administracyjnym podzielone...