Humanizm - Nurty renesansowej dyskusji

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 679
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Humanizm - Nurty renesansowej dyskusji - strona 1 Humanizm - Nurty renesansowej dyskusji - strona 2 Humanizm - Nurty renesansowej dyskusji - strona 3

Fragment notatki:

Zmierczak. Notatka składa się z 8 stron.
HUMANIZM Trendy epoki - postęp gospodarczy
- postęp naukowy
- antropocentryzm
- „odrodzenie” antyku
- odkrycia geograficzne
- dystansowanie się od chrześcijańskiej wizji świata (powrót do czystego słowa bożego)
- indywidualizm
- walka o władzę w monarchiach stanowych Nurty renesansowej dyskusji: - potrzeba nowego określenia pojęcia suwerenności
- centralizacja władzy - rozwój doktryny absolutyzmu królewskiego i potrzeba jej teoretycznego uzasadnienia
- problem pogodzenia suwerenności króla z prerogatywami stanów
- określenie udziały we władzy „reszty społeczeństwa”
- refleksje nad tolerancją
- ideologie społecznego i politycznego protestu (ruchy plebejskie i ich radykalne programy)
- rozwój mieszczaństwa i wzrost jego aspiracji (zmiana stratyfikacji społecznej)
- potrzeba stworzenia nowej teorii państwa
NICCOLO MACHIAVELLI - polityczny realizm; 1469-1527
- prawnik
- O sztuce wojennej, Rozważania nad pierwszymi dziesięcioma księgami Tytusa Liwiusza, Historia Florencji, Książę
- podstawą wnioskowania jest doświadczenie (ocena tego, co ludzie faktycznie czynią, a nie abstrakcyjne rozważania)
- indukcja jedyną gwarancją realizmu
- wszechświat jako odwieczna harmonia - dobro i zło równoważą się oraz przemieszczają się w przestrzeni i czasie
- teza o cyklicznym rozwoju państw - dno-szczyt [nigdy nie należy wątpić w możliwość odrodzenia narodowej potęgi]
- władca powinien znać prawa życia społecznego oraz naturę i mechanikę działań człowieka
- zachowanie człowieka poddane jest dwóm zasadom:
* fortuna - los, przeznaczenie; zespołu tych wydarzeń nie można przewidzieć; przesądza tylko część ludzkich zachowań; najchętniej dotyka słabych, biernych i mało ambitnych
* virtu - przedsiębiorczość człowieka, zdolność rozumowania i przewidywania, energia i aktywność
- ludzie są z natury bardziej skłonni do złego niż dobrego
- presja potrzebna do uszlachetnienia natury człowieka (głód - pracowitość; prawo - dobre postępowanie)
- historia jako powracający cyklicznie proces budowania i umacniania nowego ustroju
- zainteresowanie procesami powstawania nowych państw [destabilizacja we Włoszech]
- krytyczna ocena własnego narodu (zwolennik silnego państwa narodowego, praworządnego i zjednoczonego)
- Włochy jako kraj powszechnego rozkładu - rozmazanie cnót obywatelskich; ujawnienie naturalnej skłonności ludzi do zła; virtu zastąpione przez chaos
- twarda władza absolutna monarchy (księcia) potrzebna wśród powszechnego zepsucia [nieodzowność dyktatury]


(…)

… przesłanki dla rozwoju kapitalizmu
- wpływ na doktrynę religijną i prawną Jana Łaskiego i na dyskusje obozu egzekucyjnego THOMAS MORE - renesansowa utopia
- receptą na poprawę świata jest uszlachetnianie natury człowieka (koncepcji sprzyjał humanizm)
- renesansowe tendencje do umoralniania ludzi , np. traktat „O władzy chrześcijan” (Erazm z Rotterdamu - „papież” wszystkich humanistów; powierzał reformę…
… nad wieloma rodzinami i nad tym, co jest dla nich wspólne, z władzą suwerenną na czele -> sprawiedliwość oznacza respektowanie prawa bożego i naturalnego; Rodina jest podstawową komórką życia w państwa, fundamentem i wzorcem
- suwerenność - cecha władzy państwowej; niezależność od kogokolwiek z zewnątrz oraz niezawisłość od poddanych; niepodzielna (najbardziej naturalnym ustrojem jest monarchia)
- wyłączność…
… zjednoczonej monarchii stanowej
- wpływ ruchu husyckiego i zwycięskich zmagań z zakonem krzyżackim
- duma narodowa - przekonanie o naturalnej jedności wszystkich ziem etnicznych w Koronie Królestwa
- traktaty Stanisława ze Skarbimierza i Pawła Włodkowica - pochwała polityki północnej Jagiellonów; wojna z zakonem jako wojna sprawiedliwa, Krzyżacy nazwani obłudnikami, prawo narodu do decydowania o swoim losie…
… dla władcy
- z biegiem czasu program jako symbol wrogości wobec demokracji szlacheckiej i środek wykorzystywany w propagandzie antykrólewskiej
Biernat z Lublina, Petrycy Sebastian z Pilzna - prokrólewskie sympatie; szlachta nie życzyła sobie praw politycznych dla mieszczan
Program egzekucji praw
- program średnioszlachecki z połowy XVI w. - zamysł wyegzekwowania praw i obyczajów, które znajdują…
… zniesienia izby poselskiej w sejmie
- zwierzchnia władza króla, który dzielił ją między senatorów
- zaostrzenie nietolerancji religijnej
- Skarga po fiasku królewskich planów wzmocnienia władzy stał się apologetą ideologii złotej wolności
Ideologia demokracji szlacheckiej
- Stanisław Orzechowski - pisarz polityczny schyłku Odrodzenia
- studia w Krakowie, Wiedniu (ruch reformacyjny), pobyt we Włoszech…
… miejscowego zboru i szef rady miejskiej]
- „Urządzenie wiary chrześcijańskiej” - 1536, traktat zawierający zasady doktryny kalwinizmu
- wątki augustianizmu, nauki Lutra oraz republikańskich tez Ulryka Zwingliego (ideolog reformacji zurychskiej)
- człowiek jest z natury zły
- doktryna predestynacji - Bóg z góry przeznaczył ludzi do zbawienia lub potępienia, obdarzył ich łaską wiary lub jej im odmówił
- Bóg…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz