Prawo wyznaniowe - wykłady - prawo kanoniczne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 672
Wyświetleń: 6202
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo wyznaniowe - wykłady - prawo kanoniczne - strona 1

Fragment notatki:

in. zagadnienia takie jak: prawo wyznaniowe, prawo kanoniczne, związki wyznaniowe, historia, dwa modele państw, pochówek, duchowny.

 
WYKŁAD I (8.10.2011r.) Prawo wyznaniowe, prawo kościelne, prawo kanoniczne, związki  wyznaniowe, kościół, podział związków wyznaniowych;  
Strona | 1 Prawo wyznaniowe   Jest to dyscyplina (gałąź) prawa państwowego. Reguluje ona stosunki państwa z kościołami i innymi związkami wyznaniowymi. Zajmuje się WOLNOŚCIĄ SUMIENIA I RELIGII. Tworzy je parlament (sejm, senat), rząd, ministrowie. Najważniejsze rządy tego prawa znajdują się w konstytucji.Prawo kościelne i prawo kanoniczne Są to gałęzie wewnętrzne i tworzą je kościoły i związki wyznaniowe (papież, metropolici itp). Prawo kościelne  To prawo wewnętrzne, w którego skład wchodzi prawo kanoniczne (katolickie, prawosławne). Pochodzi z VI wieku.  Tworzone przez kościoły lub inne związki wyznaniowe, które obowiązuje wewnątrz kościołów i innych związków wyznaniowych, nie pochodzi od organów państwowych. Prawo kanoniczne  wewnętrzne, jego najważniejsza część. Dotyczy kościoła katolickiego i prawosławnego (heb. kanon – zasada, reguła).  Kościół katolicki funkcjonuje na podstawie najnowszego kodeksu, a prawosławny z VIII wieku.  Prawo wewnętrzne musi się dostosować do prawa państwowego.  Kościół Rodzaj związku wyznaniowego, który posiada wewnętrzną organizację o charakterze hierarchicznym i z reguły odnosi się do wyznań chrześcijańskich. Związki wyznaniowe 
  Pojęcie podstawowe   To organizacje społeczne, które mają swoją organizację, zasady i metody działania, 
określają prawa i obowiązki członków. 
  Celem s towarzyszenia jest działalność społecznie użyteczna,   Celem związku wyznaniowego jest zapewnienie opieki religijnej (posługi religijnej), 
która jest uniwersalna. Podział związków wyznaniowych: 
1)    2)  Dawność działania: starożytne, stare, nowe; 3)  Monoteistyczne, politeistyczne 4)  Ze względu na organizację (budowę): 
  Zcentralizowane – zarządzane przez jedną osobę (np. Kościół Katolicki) 
  Zdecentralizowane: np. gminy wyznaniowe żydowskie – w 1919r. w Polsce 
ponad 3000 gmin żydowskich; organy zarządu w krajach protestanckich; 
  
WYKŁAD II (22.10.2011) Wolność sumienia i wyznania, rys historyczny.  Wolność sumienia i wyznania 
Strona | 2 
W Polskiej Konstytucji określana jest jako 
 
wolność sumienia  i religii. Wolność sumienia 
Jest to zbiór uprawnień adresowanych do 
to  prawo  do  posiadania  i  zmieniania 
człowieka, które łączą się z faktem jego 
(dowolną  ilość  razy)  poglądów  religijnych 
religijności albo niereligijności. 
lub niereligijnych. 
Ci którzy nie posiadają wierzeń mogą być: 

(…)

… z religii do średniej, likwidacja kościoła katolickiego .
Strona | 6
ZJAZD VI (14.01.2012)
Pochówek, Małżeństwo konkordatowe, nauczanie religii w szkołach, duchowni.
Pochówek
Prawo wyznaniowe w zakresie pochówku reguluje ustawa z 1959 o cmentarzach i pochówku
Jako pochówek uznaje pochówek ziemny. Pochówek może być dokonywany na podstawie aktu
zgonu wypisanego przez urząd stanu cywilnego na podstawie aktu…
…).
WYKŁAD IV (26.11.2011)
Modele państw na świecie (wyznaniowe, świeckie) , cechy państwa
wyznaniowego.
Strona | 4
Dwa modele państw na świecie:
a) wyznaniowe – silne zespolenie państwa i kościoła, połączenie się państwa ze strukturą
wyznaniową
1* cezaropapizm – pełne zespolenie kościoła i państwa. Pojawił się w Imperium Rzymskim
za panowania cesarza Justyniana. Bardzo silne połączenie sfery wyznaniowej…
…)
 niedemokratyczne
Cechy państwa wyznaniowego:
1) przymus nauczania religii w szkołach państwa
2) wpis do konstytucji, że jakaś religii na charakter uprzywilejowany
3) jeżeli finansowanie z budżetu państwa jest tak duże,
że gdyby tej pomocy nie było, to nie byłoby w stanie funkcjonować
Dowody przesądzające
4) państwo religijne wywiera bardzo istotny wpływ na prawo państwowe np. prawo
państw islamskich (prawo…
… wyznaniowego; dekret z mocą ustawy o stosunku państwa do związku
prawosławnego)
Konstytucja dzieli związki wyznaniowe na:
1) Prawnie uznane – te, które legalnie działały pod zaborami, miały prawo do własności,
dotacji z budżetu, prawo do kultu w miejscach publicznych, nauczania religii w szkołach
publicznych
2) Prawnie nieuznane – te, które nie działały legalnie w czasie zaborów, nie posiadały
uprawnień…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz