Prawo wyznaniowe, Państwa świeckie i kościelne, Systemy rozdziału

Nasza ocena:

3
Pobrań: 476
Wyświetleń: 1344
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo wyznaniowe, Państwa świeckie i kościelne, Systemy rozdziału - strona 1 Prawo wyznaniowe, Państwa świeckie i kościelne, Systemy rozdziału - strona 2 Prawo wyznaniowe, Państwa świeckie i kościelne, Systemy rozdziału - strona 3

Fragment notatki:

Krasowski. Notatka składa się z 4 stron.
POJĘCIE I ŹRÓDŁA PRAWA WYZNANIOWEGO Prawo wyznaniowe - gałąź prawa państwowego, która reguluje prawa i obowiązki obywateli ze względu na wyznanie religijne oraz określa zasady tworzenia i ramy działanie związków wyznaniowych. Normuje ono stosunek państwa do religii zarówno w jej wymiarze indywidualnym, jak i zbiorowym
Przedmiot prawa wyznaniowego - zakres praw jednostki do przyjmowania, wyrażania przekonań religijnych i zakres praw związków wyznaniowych, ich działalności → rzeczywisty zakres wolności religijnej Źródła poznania prawa wyznaniowego - tzw. Pomniki prawa - akty normatywne mówiące o prawach funkcjonujących w przeszłości, które już nie obowiązują Źródła powstania prawa - źródła prawa obowiązującego; akty normatywne stanowione przez kompetentny organ, prawo zwyczajowe, orzecznictwo sądowe, konwenans konstytucyjny, umowy międzynarodowe
Konwencje międzynarodowe stanowiące o standardach ochrony praw człowieka i grup mniejszościowych - np. tworzone przez ONZ, Radę Europy, OBWE i UE - oraz normy zawarte w konkordatach oraz układach wewnętrznych zawieranych przez państwo z poszczególnymi związkami wyznaniowymi
Prawo wewnętrzne -ustawy regulujące problematykę wyznaniową, konstytucja zawierająca fundamenty tworzenia prawa wyznaniowego rozwijane w aktach normatywnych niższego rzędu
Normy prawa wyznaniowego są determinowane przez różnorodne przesłanki ideologiczne, społeczne, polityczne, strukturę wyznaniowa ludności, założenia ideologiczne państwa
WSPÓŁCZESNE PAŃSTWO ŚWIECKIE I WYZNANIOWE Państwo wyznaniowe
dany związek wyznaniowy posiada uprzywilejowaną pozycję,
państwo wpisuje do konstytucji status prawny jakiejś religii
głowa państwa musi być wyznawcą + jakaś część w parlamencie
duszpasterstwo wojskowe
dotacje z budżetu
inspiracja prawna religią
religia w szkole
państwo w sposób ograniczony nie przestrzega, albo w ogóle nie przestrzega wolności sumienia i wyznania.
pozostałe związki wyznaniowe i kościoły są upośledzone w prawie, ewentualnie ich działalność mocno ograniczona. Model otwarty - zmodernizowane państwo wyznaniowe
podniesienie hierarchii kościoła np. przez ustanawianie duchownych urzędnikami,
państwo przestrzega zasady wolności sumienia i wyznania, nie angażuje się w spory religijne
państwo uznaje, że promowanie pewnej religii jest bardziej pożądane co też realizuje
Wielka Brytania - supremacja anglikanizmu; państwa skandynawskie - kościół luterański jest kościołem państwowym; Grecja - obowiązek wpisywania wyznania do dowodu osobistego, upośledzenie innych od prawosławia wyznań Model zamknięty - konfesyjne państwo wyznaniowe


(…)

… - obowiązek wpisywania wyznania do dowodu osobistego, upośledzenie innych od prawosławia wyznań
Model zamknięty- konfesyjne państwo wyznaniowe
podniesienie hierarchii kościoła np. przez ustanawianie duchownych urzędnikami,
religia państwowa jedyną religią, inne są nietolerowane bądź pozbawione ochrony prawnej i dyskryminowane,
Afirmacja określonej doktryny religijnej jako jedynie prawdziwej
państwo ingeruje…
…, stowarzyszenie lub spółkę prawa handlowego (rodzaj fikcji prawnej)
Kościół katolicki powołuje się na instytucję fiduita (łac. zaufanie) - istnieje dwóch właścicieli majątku kościelnego: faktyczny (organ związku wyznaniowego, np. diecezja) i prawny (osoba fizyczna, np. biskup)
Obrady w kongresie zaczyna modlitwa (ale w szkołach zabroniona), Bóg pojawia się w życiu publicznym jako Bóg uniwersalny…
… sekularyzację
Państwo nie ingeruje w obieranie duchownych na urzędy kościelne
Kościół katolicki na uprzywilejowanej pozycji, religia państwowa do 1905
1875r. nowa republika, osłabienie pozycji Kościoła
1905r. rozdzielenie kościoła i państwa:
Prywatyzacja religii
Prawo o stowarzyszeniach religijnych - państwo odmawia uznania praw wewnętrznych związków wyznaniowych
Państwo decyduje o sytuacji związku
Odnowienie stosunków ze Stolicą Apostolską dopiero po I wojnie
System ten nie obowiązuje na terenach Alzacji i Lotaryngii
RADZIECKI SYSTEM ROZDZIAŁU
Rodzaj separacji wrogiej
Marks: religia jest „opium dla ludu”; zakazy, ogłupianie ludzi, monarchiczność; ma przeminąć wraz ze zwycięstwem rewolucji - laicyzacja i racjonalizacja społeczeństwa
Lenin: hybrydalne konstrukcje - deklarowanie wolnego wyboru religii każdego…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz