Religia

note /search

Prawo wyznaniowe - wykłady

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Religia
Pobrań: 525
Wyświetleń: 4585

Poruszono w niej m.in. następujące zagadnienia: związek wyznaniowy - definicja, reżim prawny związków wyznaniowych, definicja sekty, prawo wyznaniowe (świeckie) w systemie prawa polskiego (państwowego). A także m.in.: cechy państwa świeckiego, system separacji czystej (amerykański model państwa świ...

Prawo wyznaniowe - wykłady - prawo kanoniczne

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Religia
Pobrań: 693
Wyświetleń: 6202

in. zagadnienia takie jak: prawo wyznaniowe, prawo kanoniczne, związki wyznaniowe, historia, dwa modele państw, pochówek, duchowny.   WYKŁAD I (8.10.2011r.) Prawo wyznaniowe, prawo 

Kościoły Krakowa

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Religia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 2688

...®Kościół św. Agnieszki w Krakowie Dietla 30 Kościół barokowy, orientowany, wzniesiony w latach 1660-1680, sklepiony kolebkowo z lunetami, z zachowaną geometryczną dekoracją stiukową. Aby odsłonić fasadę świątyni zburzono część dawnego klasztoru. Do środka prowadzi neobarokowy portal wykon...

Prawo wyznaniowe

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Religia
Pobrań: 854
Wyświetleń: 8890

wyznaniowych, teoria skuteczności prawa, teoria natury statutowej norm prawa wewnętrznego związków wyznaniowych, teoria recepcji prawa wewnętrznego związków wyznaniowych przez prawo świeckie, wolność sumienia i religii, światopogląd, koncepcje rozumienia instytucji prawnej wolności sumienia i wyzn...

Bóg groźny i fascynujący

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Religia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1134

Bóg groźny i fascynujący (tremendum et fascinosum) W doświadczeniach religijnych osób wierzących Bóg jawi się zarówno jako ktoś wzniosły, groźny a nawet straszny, a równocześnie jako rzeczywistość fascynująca, pociągająca, angażująca. O przewadze jednej z tych tendencji decyduje zarówno osobista hi...

Pionierskie badania Jamesa Marka Baldwina

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Religia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 756

Pionierskie badania Jamesa Marka Baldwina Wg Baldwina (za: E. Schmitz 1992, s. 69 n.) religia jest dążeniem za dobrem i pięknem. Centralnym tematem jego teorii jest zmieniające się rozumienie Boga. Chodzi przy tym o problem zależności od Boga oraz o tajemniczość Boga (Misteriöse Gott). Bóg jest zar...

Kościół i religia - wykład

 • Religia
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1743

KOŚCIÓŁ I RELIGIA WE WSPÓŁCZESNYM SPOŁECZEŃSTWIE 24.10.05 Socjologia religii Relacje między religią a polityką Ad. 1. Socjologia religii interesuje się aspektem społeczno-kulturowym, relacjami między społecznością a religią, ujmuje empirycznie i naukowo to, co jest społecznym wymiarem religii, o...

Religia w życiu społecznym i polityce

 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
 • Religia
Pobrań: 217
Wyświetleń: 3493

Religia w życiu społecznym i polityceProwadzący: dr hab. Kazimierz Banek, prof. UJForma kursu: wykład 20 godz.Forma zaliczenia: egzamin pisemnyCel przedmiotu: ukazanie wszechstronnie rozumianych relacji zachodzących w przeszłości i współcześnie między religiami a społeczeństwem i jego życiem polit...